Czy wszechświat jest hologramem?

Czy otaczający nas wszechświat może być jedynie wirtualną projekcją? Czy to możliwe, aby trójwymiarowa rzeczywistość jaką postrzegamy była fałszywa? Wydaje się to nierealne, ze względu na fakt, że wszystko co widzimy ma swoją wysokość, szerokość oraz objętość; co wskazywałoby na to, że nie istnieją inne opcje. Okazuje się jednak, że mechanika kwantowa kryje w sobie…

Więcej

Dynamika bryły sztywnej

Dynamika bryły sztywnej to jeden z elementarnych działów fizyki, dowiedz się więcej na temat jej kluczowych zagadnień. Dynamika bryły sztywnej wzory i analiza Bryła sztywna – ciało, którego punkty nie przemieszczają się względem siebie. W ruchu obrotowym bryły sztywnej każdy punkt bryły zatacza okrąg o środku leżącym na osi obrotu bryły. Odległość punktu od osi…

Więcej

Kinematyka

Położenie – określa umiejscowienie ciała w przestrzeni względem wybranego układu odniesienia Przemieszczenie – różnica pomiędzy początkowym położeniem ciała a końcowym Tor ruchu – linia, po której porusza się ciało Droga – długość toru ruchu Ruch – zmiana położenia ciała w czasie   Rodzaje ruchu: ze względu na kształt toru : prostoliniowy krzywoliniowy (np. po okręgu,…

Więcej

Wektory i skalary

  WIELKOŚCI FIZYCZNE Skalar Wektor Charakteryzuje go wartość wartość – długość wektora kierunek zwrot punkt przyłożenia Przykłady temperatura, długość, objętość, masa, energia prędkość, siła, pęd Wektor wyraża się jako: a = [x2 - x1 , y2 – y1] Wielkość wektorową będziemy oznaczać pogrubioną kursywą, np. v, a, F A jej wartość (długość wektora) niepogrubioną, czyli np.…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top