Zadania z elektryczności

1.1 Oblicz natężenie prądu wytworzonego przez elektron krążący z częstotliwością 45 na pierwszej orbicie w atomie wodoru. Ładunek elektronu jest równy . 1.2 Poniższe wykresy przedstawiają zależność o czasu natężenia prądu przepływającego przez przekrój poprzeczny przewodnika. W każdym przypadku oblicz przybliżoną liczbę elektronów, które przepłynęły przez przekrój poprzeczny przewodnika w czasie 20 sekund. 1.3 Wykres…

Więcej

Zadania z szybkości

1.Julek ma trening o siedemnastej. O której godzinie najpóźniej musi wyjść z domu, aby dotrzeć na miejsce 15 minut przed treningiem, jeżeli ma do przebycia 14 km. Średnia szybkość z którą jedzie autobus o tej porze dnia wynosi 35 km/h. 2.Gośka i Ewa umówiły się na godzinę piętnastą na rowery w parku. Gośka kończy swoje…

Więcej

Modelowanie rozprzestrzeniania się epidemii

Wstęp Od pewnego czasu temat modelowania epidemii staje się coraz popularniejszą i dynamicznie rozwijającą się dziedziną badań naukowych. Dzięki postępom poczynionym w tej sferze nauki, jesteśmy dzisiaj w stanie przewidywać do pewnego stopnia scenariusze i skomplikowaną dynamikę rozprzestrzeniania się infekcji w populacjach. Pozwala to na skuteczne dopasowywanie odpowiednich strategii wdrażanych jako środki prewencyjne oraz zaradcze,…

Więcej

Czy wszechświat jest hologramem?

Czy otaczający nas wszechświat może być jedynie wirtualną projekcją? Czy to możliwe, aby trójwymiarowa rzeczywistość jaką postrzegamy była fałszywa? Wydaje się to nierealne, ze względu na fakt, że wszystko co widzimy ma swoją wysokość, szerokość oraz objętość; co wskazywałoby na to, że nie istnieją inne opcje. Okazuje się jednak, że mechanika kwantowa kryje w sobie…

Więcej

Dynamika bryły sztywnej

Dynamika bryły sztywnej to jeden z elementarnych działów fizyki, dowiedz się więcej na temat jej kluczowych zagadnień. Dynamika bryły sztywnej wzory i analiza Bryła sztywna – ciało, którego punkty nie przemieszczają się względem siebie. W ruchu obrotowym bryły sztywnej każdy punkt bryły zatacza okrąg o środku leżącym na osi obrotu bryły. Odległość punktu od osi…

Więcej

Kinematyka

Położenie – określa umiejscowienie ciała w przestrzeni względem wybranego układu odniesienia Przemieszczenie – różnica pomiędzy początkowym położeniem ciała a końcowym Tor ruchu – linia, po której porusza się ciało Droga – długość toru ruchu Ruch – zmiana położenia ciała w czasie   Rodzaje ruchu: ze względu na kształt toru : prostoliniowy krzywoliniowy (np. po okręgu,…

Więcej

Wektory i skalary

  WIELKOŚCI FIZYCZNE Skalar Wektor Charakteryzuje go wartość wartość – długość wektora kierunek zwrot punkt przyłożenia Przykłady temperatura, długość, objętość, masa, energia prędkość, siła, pęd Wektor wyraża się jako: a = [x2 - x1 , y2 – y1] Wielkość wektorową będziemy oznaczać pogrubioną kursywą, np. v, a, F A jej wartość (długość wektora) niepogrubioną, czyli np.…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top