3. I Zasada termodynamiki, bilans energii i stany skupienia

I zasada termodynamiki

Zmiana energii wewnętrznej układu jest równa sumie ciepła dostarczonego do układu i pracy wykonanej nad układem.

ΔU = Q + W

Qzew = -Qukł

Wzew = -Wukł

i-zasada-termodynamiki


Równoważność ciepła i pracy:

Energię wewnętrzną ciała można zmienić zarówno dostarczając ciepła, jak i wykonując pracę.

Bilans cieplny

W sytuacji wymiany ciepła przez dwa ciała, w następstwie zasady zachowania energii, ciepło oddane przez jedno ciało jest równe ciepłu pobranemu przez drugie ciało.

Qoddane = Qpobrane


 

Stany skupienia mikroskopowo:

  • gazowy – cząsteczki są oddalone od siebie, poruszają się, substancja nie zachowuje objętości i kształtu, przyjmuje objętość i kształt naczynia, zajmuje całą dostępną przestrzeń
  • ciekły – cząsteczki są bliżej siebie, poruszają się, substancja zachowuje objętość, ale nie zachowuje kształtu
  • stały – cząsteczki są bardzo blisko siebie, ciało zachowuje kształt i objętość, większość ma budowę krystaliczną, czyli cząsteczki są równo rozłożone tworząc uporządkowaną, powtarzającą się w trzech wymiarach strukturę

Tagged under: , , , ,

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (397 votes, average: 4,24 out of 5)
Loading...
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top