2. Zerowa zasada termodynamiki i skale termometryczne

Zerowa zasada termodynamiki

Jeżeli ciało A jest w równowadze termodynamicznej z ciałem C i ciało B jest w równowadze termodynamicznej z ciałem C, to ciała A i B są w równowadze termodynamicznej.

TA = TC → TA = TB ← TC = TB

zerowa-zasada-termodynamiki

Temperatura jest związana ze średnią energią kinetyczną ruchu i drgań wszystkich cząsteczek tworzących dany układ, jest ona jest miarą tej energii.

Punkt potrójny wody – stan, w którym woda w układzie może istnieć w trzech stanach skupienia.

Dzieje się tak tylko w temperaturze T = 0,01˚C = 273,16 K i przy odpowiednio niskim ciśnieniu: p = 516 Pa.


Skale temperatury

1. Skala Kelwina (skala bezwzględna)

T0 = 0 K – zero bezwzględne – temperatura graniczna dla wszystkich substancji, w tej temperaturze wszelkie drgania cząstek ustają

T = 273,16 K – punkt potrójny wody


2. Skala Celsiusza

T0 = 0˚C – temperatura zamarzania wody

T100 = 100˚C – temperatura wrzenia wody

(warunki normalne: p = 1atm)


3. Skala Fahrenheita

T0 = 0˚F– temperatura mieszaniny śniegu i salmiaku

T100 = 100˚F – temperatura normalna ciała człowieka

(warunki normalne: p = 1atm)


Różnica jednego stopnia w skali Kelwina odpowiada różnicy jednego stopnia w skali Celsiusza, ale różnica 5 stopni Celsiusza jest równoważna różnicy 9 stopni Fahrenheita.

0 K = -273,15˚C

0˚C = 32˚F

0˚F = -18˚C

Tagged under: , , , ,

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (411 votes, average: 4,22 out of 5)
Loading...
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top