Kinematyka - Zadania

1. Ruch i jego względność

1.1. W poruszającym się samochodzie na siedzeniu leży gazeta. Czy względem asfaltu jest ona w spoczynku czy w ruchu?

Odp. Gazeta jest w ruchu, ponieważ znajduje się w samochodzie, który się przemieszcza względem asfaltu.

1.2. Pasażer jedzie pociągiem siedząc w fotelu. Względem jakich ciał znajduje się on w spoczynku, a względem jakich w ruchu?

Odp.

W spoczynku

W ruchu

Względem fotela

Względem innych pasażerów siedzących lub stojących nieruchomo

Względem przedmiotów i ludzi znajdujących się przy torach

1.3. Czasami, kiedy znajdujemy się w samochodzie stojącym na światłach i patrzymy na samochody znajdujące się obok nas wydaje nam się, że samochód w którym się znajdujemy porusza się, a kiedy patrzymy przez drugie okno dochodzimy do wniosku, że pozostaje w spoczynku. Dlaczego tak jest?

Odp. To samochód obok nas zaczął się poruszać

1.4. Kiedy siedząc w samochodzie zamkniemy oczy, czasami wydaje nam się, że samochód porusza się do tyłu, chociaż wiemy, że tak nie jest. Wytłumacz to zjawisko

Odp. Kiedy zamkniemy oczy brakuje nam układu odniesienia dla naszego ruchu

1.5. Co przyjmiemy za układ odniesienia dla wschodzącego i zachodzącego słońca?

Odp. Ziemię.

1.6. Autobus skręca w lewo. Prawe i lewe koło przebywa na zakręcie:

a) jednakowe drogi

b) różne drogi. Koło prawe przebywa dłuższą drogę.

c) różne drogi. Koło lewe przebywa dłuższą drogę

Odp. B

2. Ruch jednostajny prostoliniowy

2.1. Ruch jest opisany wzorem s=Ct

s – przebyta droga

t – czas ruchu

C – wielkość stała w tym ruchu.

Jaki to ruch? Jaki sens fizyczny ma wielkość C i w jakich jednostkach jest wyrażana?

Odp. Jest to ruch jednostajny. C to prędkość i można ją wyrazić w centymetry na sekundę,metry na sekunde , kilometry na godzinę.

2.2. Motocykl porusza się z prędkością 72 km/h. Wyraź tę prędkość w metry na sekunde.

Wzór v = s przez t

72kilometry na godzinę72000m przez 36000 s równa się 20 metrów na sekundę

Odp. Samochód porusza się z prędkością 20metry na sekunde

2.3. Uczeń na lekcji WF-u przebiegł 100m w czasie 10s. Jaka była jego średnia prędkość liczona w kilometry na godzinę

Dane: s =100m

t = 10 s

Szukane: v = ?

zadanie 2.3 obliczenia

Odp. Średnia prędkość ucznia wynosi 36kilometry na godzinę

2.4. Kasia i Tomek chodzili po lesie. Kasia przebyła drogę 12 km w czasie 2 godzin i 10 minut, a Tomek przebył drogę 18km w czasie 3 godzin i 35 minut. Które z nich poruszało się z większą średnią prędkością?

kasia i tomek chodzili po lesie obliczenia odpowiedź

Odp. Kasia poruszała się z większą średnią prędkością

2.5. Motocykl w ciągu 15 minut przebył drogę 18km. Jaką drogę pokona w 2,5 godziny, jeśli będzie się poruszał z taką samą prędkością jak na początku ruchu.

Dane: 15min = 18km

2,5h = 150min

150 minut = x

Liczymy z proporcji:

motocykl w ciągu 15 minut przebył drogę 18km obliczenia

x=180km

Odp. Motocykl w 2,5h przebędzie 180km

2.6. Rowerzysta w 6 minut przebył 720m. W jakim czasie przebędzie on 10,8km jeśli jego prędkość się nie zmieni?

6 min = 720m

x min = 10800m

720x = 6*10800

720x = 64800

x = 90 min

Odp. Rowerzysta przebędzie drogę 10,8 km w 90 min.

2.7. Średnia prędkość dźwięku wynosi 340metry na sekunde. Jaką prędkość wkilometry na godzinę ma wystrzelona z pistoletu kula poruszająca się z prędkością dwukrotnie większą od prędkości dźwięku?

Dane: Vdźwięku = 340metry na sekunde

Szukane: Vkuli =?

340 + 340 = 680metry na sekunde

Vkuli =średnia prędkość dźwięku wynosic 340 ms obliczenia

Vkuli = 2448kilometry na godzinę

3. Ruch zmienny

3.1. Pojęciem „średnia prędkość” opisujemy ruch:

a) jednostajny,

b) krzywoliniowy,

c) niejednostajny,

d) dowolny.

Odp. D

3.2. Samochód ruszył z parkingu ze średnim przyspieszeniem 0,5metry na sekunde kwadrat. Jaką prędkość w kilometry na godzinę będzie miał samochód po 0,5min?

Dane: a = 0,5metry na sekunde kwadrat

t = 0,5min

Szukane: V = ?
0,5min = 30s

zadanie 3,2 samochód ruszył z parkingu ze średnim przyspieszeniem 0,5 ms2 obliczenia

v= 15metry na sekunde

WskazówkaŻeby zamienićkilometry na godzinę nametry na sekunde podziel przez 3,6 a jeżeli chcesz zamienićmetry na sekunde na kilometry na godzinępomnóż przez 3,6.

V= 15metry na sekunde* 3,6=54kilometry na godzinę

Odp. Samochód będzie poruszał się z prędkością 54kilometry na godzinę

3.3. Pociąg ruszył ze stacji ruchem jednostajnie przyspieszonym. Po 20s przebył 200m. Jaką prędkość uzyskał pociąg po tym czasie?

Dane:
t=20s
s=200m

Szukane:

v=?

Obliczenia:

pociag ruszył ze stacji ruchem jednostajnie przyspieszonym. po 20s przebył 200m obliczenia

Odp. Pociąg uzyska prędkość 20metry na sekunde

3.4 Wykres przedstawia zależność prędkości v od czasu t dwóch toczących się kulek. Na jego podstawie wyznacz wartość przyspieszenia każdej kulki oraz czas, jaki upłynął od początku ruchu kulki A do momentu, gdy prędkości obu zrównują się.

Kinematyka zadanie 3,4 wykres

Przyspieszenie obliczamy ze wzoru

zadanie 3,4, wykres przedstawia zależność prędkości v od czasu t wzór

Odczytując dane z wykresu otrzymujemy następujące równania

zadanie 3,4, wykres przedstawia zależność prędkości v od czasu t obliczenia

Na wykresie widzimy, że prędkości obu kulek zrównały się po 20s.

3.5 Pociąg poruszający się z prędkością 18kilometry na godzinę i zahamował w 4s. Jakie było przyspieszenie i droga hamowania pociągu jeśli podczas hamowania pociąg poruszał się ruchem jednostajnie opóźnionym.

Dane:

zadanie 3,5 poruszający się z prędkością 18kmh pociąg zahamował w 4s dane

t= 4s

Obliczenia:

zadanie 3,5 poruszający się z prędkością 18kmh pociąg zahamował w 4s obliczenia

Odp. Przyspieszenie wynosi 1,25metry na sekunde kwadrat, a droga hamowania 10m.

3.6* Pociąg poruszał się po szynach ze stałą prędkością. Poniżej znajduje się wykres zależności jego prędkości od czasu.

kinematyka zadanie 3,6 wykres

a) Jaka wartość znajdowała się na szybkościomierz pociągu

b) Wyraź szybkość pociągu wmetry na sekunde

c) Oblicz jaką drogę przebył pociąg w czasie trwania ruchu

d) Oblicz z jaką szybkością musiałby się poruszać pociąg, aby przebyć tę samą drogę trzy razy szybciej

e) Oblicz drogę przebytą przez pociąg między 20 a 30 minutą ruchu

f) Czy możliwe jest, aby pociąg jadący przez godzinę poruszał się ruchem jednostajnym? Uzasadnij odpowiedź

ad a) z wykresu można wywnioskować, że wartość znajdująca się na prędkościomierzu to: 40kilometry na godzinę

ad b)

 zadanie 3,6 podpunkt b odliczenia

ad c)

zadanie 3,6 podpunkt c odliczenia

ad d)

zadanie 3,6 podpunkt d odliczenia

ad e)

zadanie 3,6 podpunkt e odliczenia

ad f) Jest to nie możliwe ponieważ tory zwykle są kręte, a na zakrętach pociąg musi zwalniać, żeby się nie wykoleić. Istnieją również znaki drogowe, które narzucają zmianę prędkości i inne ograniczenia. Nieoczekiwane przeszkody również mogą zmusić maszynistę aby zwolnił.

Tagged under: , , ,

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (408 votes, average: 4,28 out of 5)
Loading...
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top