1. Ciała stałe - Prawo Hooke'a, wytrzymałość

  Prawo Hooke'a Δl – wydłużenie E – moduł Younga - naprężenie, które wystąpiłoby przy dwukrotnym wydłużeniu próbki materiału [E] = 1 Pa F – siła rozciągająca l0 – długość początkowa S – pole przekroju poprzecznego Naprężenie wewnętrzne p = F/S Wykres wytrzymałości ciał stałych 0 → A: odkształcenie sprężyste (odwracalne) A – granica sprężystości…

Więcej

2. Siła i energia potencjalna sprężystości

Siła sprężystości Fs = - k·x k – współczynnik sprężystości, zależny od materiału x – odkształcenie (odchylenie z położenia równowagi) Znak "-" wynika z tego, że siła sprężystości jest zwrócona odwrotnie do kierunku wychylenia ciała z położenia równowagi.   Energia potencjalna sprężystości Eps = kx²/2 k – współczynnik sprężystości, zależny od materiału x – odkształcenie…

Więcej

3. Ruch harmoniczny

Siła harmoniczna – siła wprost proporcjonalna do wychylenia x z położenia równowagi, zwrócona w stronę odwrotną do wychylenia. F = - k·x k – współczynnik sprężystości Oscylator harmoniczny – układ drgający, poddany działaniu siły harmonicznej Amplituda xm – największe możliwe wychylenie z położenia równowagi [ xm ] = 1m Okres T – czas trwania jednego…

Więcej

4. Wahadło matematyczne, drgania tłumione i wymuszone

Wahadło matematyczne – punktowa masa zawieszona na nieważkiej i nierozciągliwej nici dla małych kątów wychylenia → przybliżenie ruchu w poziomie: tgα ≈ x/l Fd = Fg·tgα = m·g·x/l ruch harmoniczny: Fd = Fs - m·g·x/l = - k·x → k = mg/l Izochronizm drgań wahadła – okres drgań nie zależy od ich amplitudy Drgania tłumione…

Więcej

5. Fale mechaniczne

Fala – zaburzenie ośrodka rozchodzące się w nim ze skończoną prędkością i niosące ze sobą energię.   Fala mechaniczna – zaburzenie ośrodka sprężystego. fala podłużna - fala, w której drgania odbywają się w kierunku zgodnym z kierunkiem jej rozchodzenia się, np. fala dźwiękowa. fala poprzeczna - fala, w której kierunek drgań cząstek ośrodka jest prostopadły…

Więcej

6. Fale mechaniczne - fale dzwiękowe

Fala dźwiękowa – dowolna fala podłużna rozchodząca się w ośrodku sprężystym Ton – sinusoidalna fala dźwiękowa o ściśle określonej częstotliwości, amplitudzie i fazie Rozchodzenie się fali dźwiękowej: gazy i ciecze: przemieszczanie się zagęszczeń i rozrzedzeń ośrodka ciała stałe: rozchodzenie się odkształceń lub naprężeń mechanicznych Natężenie dźwięku I = P/S P – moc dźwięku S –…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top