7. Entropia, II zasada termodynamiki

Mikrostan – taki opis gazu, w którym możemy rozróżnić poszczególne molekułymikrostan-i-makrostan

Makrostan – taki opis gazu, który zawiera tylko makroskopowe pojęcia, takie jak ciśnienie, temperatura.

Najbardziej prawdopodobny jest makrostan reprezentowany przez największą liczbę mikrostanów.

Na rysunku przestawiono możliwe układy molekuły 1 i molekuły 2. Najbardziej prawdopodobny jest układ molekuł '1,1', czyli ten najbardziej nieuporządkowany.

Entropia – miara nieuporządkowania układu. Im bardziej nieuporządkowany stan, tym większa entropia.


II zasada termodynamiki

Sformułowanie 1. W przyrodzie tylko takie procesy zachodzą samorzutnie, w wyniku których entropia układu wzrasta.

Sformułowanie 2. Ciepło przepływa od ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej temperaturze.

Sformułowanie 3. Nie jest możliwe skonstruowanie silnika cieplnego, który całe pobrane ciepło zamieniłby na pracę.

Tagged under: , , ,

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (448 votes, average: 4,20 out of 5)
Loading...
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top