8. Magnetyczne właściwości substancji

Względna przenikalność magnetyczna

względna-przenikalność-magnetyczna

B0 - wartość indukcji magnetycznej w próżni (przed wypełnieniem jakimkolwiek materiałem)
B - wartość indukcji magnetycznej w danej substancji
F0 - wartość siły elektrodynamicznej w próżni
F - wartość siły elektrodynamicznej w danej substancji

1. Diamagnetyki - osłabiają zewnętrzne pole magnetyczne i wypadkowa wartość indukcji magnetycznej jest mniejsza niż w próżni, np. miedź, woda

diamagnetyki

2. Paramagnetyki - wzmacniają nieco zewnętrzne pole magnetyczne, np. wodór

paramagnetyki

3. Ferromagnetyki - wielokrotnie wzmacniają zewnętrzne pole magnetyczne, posiada zdolność do stałego namagnesowania, np. żelazo

Ferromagnetyki

Ferromagnetyki posiadają tzw. domeny magnetyczne, czyli niewielkie obszary samorzutnie namagnesowane w jednym kierunku. Kiedy umieścimy ferromagnetyk w dostatecznie silnym polu zewnętrznym, wszystkie domeny ustawią się w tym samym kierunku, zgodnie z kierunkiem linii pola. Gdy pole zewnętrzne zniknie, domeny nadal będą ustawione w tym samym kierunku tworząc MAGNES.

Tagged under: , , , ,

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (353 votes, average: 4,22 out of 5)
Loading...
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top