Tagi: właściwości substancji

Woda – właściwości substancji w życiu człowieka i w środowisku

Woda jest bardzo istotną substancją na naszej planecie. Właściwości substancji można wyjaśniać na tle takich dziedzin jak fizyka czy chemia. Oprócz ważności tego związku chemicznego trzeba podkreślić, że jest to najbardziej rozpowszechniona substancja. Najważniejszą właściwością substancji, jest występowanie wody w trzech staniach skupienia. To jedyna substancja występująca w stanie stałym, ciekłym i gazowym. Woda jako…

Więcej

Gęstość substancji - zadania

Zad. 1 Dane są następujące substancje: miedź, woda destylowana, wodór. Która z wymienionych substancji ma największą gęstość? Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając typ substancji. Odp. Największą gęstość ma miedź, która jest ciałem stałym. Ciała stałe mają w większości przypadków większą gęstość od cieczy. (wyjątkiem jest np. drewno, którego gęstość jest mniejsza od wody) Zad. 2 Z jakiego…

Więcej

8. Magnetyczne właściwości substancji

Względna przenikalność magnetyczna B0 - wartość indukcji magnetycznej w próżni (przed wypełnieniem jakimkolwiek materiałem) B - wartość indukcji magnetycznej w danej substancji F0 - wartość siły elektrodynamicznej w próżni F - wartość siły elektrodynamicznej w danej substancji 1. Diamagnetyki - osłabiają zewnętrzne pole magnetyczne i wypadkowa wartość indukcji magnetycznej jest mniejsza niż w próżni, np.…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top