1. Odbicie i załamanie światła

Odbicie światła - zachodzi, gdy promień światła pada na gładką, wypolerowaną powierzchnię. Prawo odbicia Kąt odbicia jest równy kątowi padania, a promień padający, promień odbity i normalna (prostopadła do powierzchni zwierciadła) leżą w jednej płaszczyźnie.     Załamanie światła - zmiana kierunku biegu światłą przy przejściu przez granicę dwóch ośrodków. α - kąt padania β…

Więcej

2. Całkowite wewnętrzne odbicie

αgr – kąt graniczny n1 – współczynnik załamania ośrodka 1. n2 – współczynnik załamania ośrodka 2. Dla kąta granicznego αgr  kąt załamania wynosi 90º. Dla kątów padania większych od αgr  promień pozostaje wewnątrz ośrodka i odbija się zgodnie z prawem odbicia, czyli kąt padania jest równy kątowi odbicia. Warunek zajścia zjawiska:    Światłowód – przykład…

Więcej

3. Pryzmat

Przechodzenie światła jednobarwnego przez pryzmat     Światło jednobarwne przechodząc przez pryzmat podlega standardowemu prawu załamania światła, czego wynikiem są zależności: α1 > β1 α2 < β2     Rozszczepienie światła białego w pryzmacie Światło białe składa się z promieni o różnych barwach. Przechodząc przez pryzmat kolejne barwy załamują się pod innym kątem, co daje…

Więcej

4. Zwierciadła

Możliwe cechy obrazu: rzeczywisty / pozorny prosty / odwrócony równy / powiększony / pomniejszony   Zwierciadło płaskie Cechy obrazu: pozorny – powstaje w wyniku przecięcia się przedłużeń promieni rzeczywistych prosty równy – tej samej wielkości   Powiększenie: p > 1 – obraz powiększony p < 1 – obraz pomniejszony p = 1 – obraz równy…

Więcej

5. Soczewki

Rodzaje soczewek:   I. Soczewki skupiające F1 , F2 - ogniska soczewki f – ogniskowa Dla soczewek , gdzie r to jeden z promieni krzywizny soczewki.   Konstrukcje obrazów dla soczewek skupiających 1. x > 2f f – ogniskowa soczewki x – odległość przedmiotu od soczewki y – odległość obrazu od soczewki Otrzymany obraz: rzeczywisty…

Więcej

6. Zdolność skupiająca, wzór soczewkowy

Zdolność skupiająca soczewki f – ogniskowa soczewki [Z] = 1/m = 1 D (dioptria) W przypadku soczewki rozpraszającej f < 0, zatem i zdolność skupiająca jest ujemna.     Wzór soczewkowy f – ogniskowa soczewki n – współczynnik załamania materiału, z którego wykonano soczewkę n0 – współczynnik załamania ośrodka zewnętrznego (otoczenia) R1, R2 – promienie…

Więcej

7. Wady wzroku

Budowa oka   Wady wzroku: dalekowzroczność – obraz powstaje za siatkówką oka, tę wadę korygujemy soczewką skupiającą   krótkowzroczność – obraz powstaje przed siatkówką, korygujmy ją soczewką rozpraszającą                      …

Więcej

8. Całkowita zdolność skupiająca układu

Zdolność skupiająca układu soczewek/zwierciadeł Jeśli elementy optyczne leżą blisko siebie, zdolność skupiająca całego układu jest sumą zdolności skupiającej jego elementów.   Przykład: Zdolność skupiająca całego układu soczewek:  …

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top