Tagi: fizyka

Promieniowanie kosmiczne

Promieniowanie kosmiczne jest promieniowaniem złożonym, zarówno elektromagnetycznym, jak i korpuskularnym. Dociera ono do Ziemi z otaczającej ją przestrzeni kosmicznej. Jego korpuskularna część składa się przede wszystkim z protonów, stanowiących 90% cząstek, a także w 9% z cząstek alfa 1% elektronów. Oprócz tego pojawiają się w nim nieliczne, cięższe jądra. To promieniowanie, które dociera bezpośrednio z…

Więcej

Promieniowanie ultrafioletowe

Promieniowanie ultrafioletowe nazywane również ultrafioletem, nadfioletem oraz promieniowaniem nadfioletowym. Jest to promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali między 10nm a 400nm. Niektóre ze źródeł za ultrafiolet uznają zakres od 100 do 400nm. Jest ono określane skrótem UV i krótsze niż promieniowanie widzialne, a co za tym idzie, niewidoczne dla człowieka. Jego odkrycie zawdzięczamy równoległym badaniom brytyjskiego…

Więcej

Podczerwień

Podczerwień, określana również promieniowaniem podczerwonym, a także IR (skrót z języka angielskiego od słowa „infrared”). Jest to promieniowanie elektromagnetyczne o długości fal zawierającej się w zakresie między światłem widzialnym a falami radiowymi. Właściwy zakres wynosi od 780 nanometrów do jednego milimetra. Została odkryta w 1800 roku dzięki badaniom fizyka William Herschela, który umieścił termometr rtęciowy…

Więcej

Jak naprawdę wygląda atom?

Model planetarny atomu jest jednym z najbardziej znanych symboli. Ale czy reprezentuje jego prawdziwy wygląd? Niestety nie. Co więcej, naukowcy wiedzieli o tym już sto lat temu. Dowiedzmy się więc, jak naprawdę wygląda atom. Jak powstał znany nam model atomu? Historia modelu atomu jest długa i opisana w osobnym poście. My porozmawiamy o tym, co…

Więcej

Astronomia obserwacyjna

Astronomia obserwacyjna jest jednym z działów astronomii, którego podstawowym źródłem danych jest obserwacja nieba. Prowadzi się je przy pomocy instrumentów naziemnych, a także satelitów wyposażonych w przyrządy obserwacyjne. Do instrumentów naziemnych zaliczane są przede wszystkim radioteleskopy i teleskopy. Charakterystyka i eksploatacja urządzeń obserwacyjnych Umieszczanie przyrządów obserwacyjnych na orbicie okołoziemskiej jest wysoce kosztownym przedsięwzięciem. Daje to…

Więcej

Ciśnienie w cieczy - zadania

Zad. 1 W pewnej firmie wykorzystywana jest maszyna hydrauliczna zbudowana z dwóch tłoków. Powierzchnia pierwszego tłoka jest cztery razy mniejsza od powierzchni drugiego tłoka. Jeżeli za pomocą pierwszego tłoka wywrzemy na ciecz parcie, to ciecz to jakie parcie i śnienie wywrze ta ciecz na drugi tłok? Odp. Parcie będzie pięciokrotnie większe, a ciśnienie pozostanie równe…

Więcej

Ciśnienie gazu i ciśnienie atmosferyczne - zadania

Zad. 1 Z jakiego powodu bańki mydlane, które poruszają się swobodnie przybierają w powietrzu kształt kulisty? Odp. Jednakowa średnia prędkość ruchu cząsteczek powoduje, że działają one na dany element powierzchni w przybliżeniu z jednakową siłą. Równomiernie rozciągana powierzchnia bańki tworzy kształt kulisty. Zad. 2 Rozmiary cząsteczek gazu są wielokrotnie mniejsze od odległości między nimi. Jeżeli…

Więcej

Gęstość substancji - zadania

Zad. 1 Dane są następujące substancje: miedź, woda destylowana, wodór. Która z wymienionych substancji ma największą gęstość? Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając typ substancji. Odp. Największą gęstość ma miedź, która jest ciałem stałym. Ciała stałe mają w większości przypadków większą gęstość od cieczy. (wyjątkiem jest np. drewno, którego gęstość jest mniejsza od wody) Zad. 2 Z jakiego…

Więcej

Masa i siły grawitacyjne - zadania

Zad. 1 Do dolnego końca zawieszonej na statywie sprężyny przymocowano lekką szalkę, na którą został położony obciążnik o masie 400g. Jaka siła i o jakiej wartości spowodowała rozciągnięcie sprężyny? Przyjmij, że siła przyciągania grawitacyjnego wynosi ok. 9,81 N. (Dla ułatwienia obliczeń w tym i następnych zadaniach zaokrąglij tę wartość do 10N). Dla obliczenia siły ciężkości…

Więcej

Pomiary i niepewność pomiaru - zadania

Zad. 1 Deska o długości 1m została zmierzona linijką z podziałką centymetrową o długości 1m. Wskaż niepewność tego pomiaru. Odp. Niepewność wyniesie 1cm. Zad. 2 Podaj znaczenie przedrostków: kilo-, mega-, giga- występujących często przy jednostkach wielkości fizycznych. Do czego są one stosowane? Odp. Przedrostki te oznaczają wielokrotności danej wartości (kilo = 103, mega =106, giga=…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top