Tagi: drgania i fale

Fale dźwiękowe w fizyce i naukowa geneza muzyki jako fali akustycznej

Fale dźwiękowe to między innymi muzyka. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to się dzieje, że słyszymy? Jest to możliwe dzięki rozchodzeniu się w powietrzu fal dźwiękowych. Tytułowe pojęcie jest odmiennie definiowane przez różnych autorów. Możemy je interpretować jako dowolną falę mechaniczną, która jest podłużna, bez względu na jej słyszalność, lub zaliczać do nich tylko takie,…

Więcej

1. Ciała stałe - Prawo Hooke'a, wytrzymałość

  Prawo Hooke'a Δl – wydłużenie E – moduł Younga - naprężenie, które wystąpiłoby przy dwukrotnym wydłużeniu próbki materiału [E] = 1 Pa F – siła rozciągająca l0 – długość początkowa S – pole przekroju poprzecznego Naprężenie wewnętrzne p = F/S Wykres wytrzymałości ciał stałych 0 → A: odkształcenie sprężyste (odwracalne) A – granica sprężystości…

Więcej

2. Siła i energia potencjalna sprężystości

Siła sprężystości Fs = - k·x k – współczynnik sprężystości, zależny od materiału x – odkształcenie (odchylenie z położenia równowagi) Znak "-" wynika z tego, że siła sprężystości jest zwrócona odwrotnie do kierunku wychylenia ciała z położenia równowagi.   Energia potencjalna sprężystości Eps = kx²/2 k – współczynnik sprężystości, zależny od materiału x – odkształcenie…

Więcej

3. Ruch harmoniczny

Siła harmoniczna – siła wprost proporcjonalna do wychylenia x z położenia równowagi, zwrócona w stronę odwrotną do wychylenia. F = - k·x k – współczynnik sprężystości Oscylator harmoniczny – układ drgający, poddany działaniu siły harmonicznej Amplituda xm – największe możliwe wychylenie z położenia równowagi [ xm ] = 1m Okres T – czas trwania jednego…

Więcej

4. Wahadło matematyczne, drgania tłumione i wymuszone

Wahadło matematyczne – punktowa masa zawieszona na nieważkiej i nierozciągliwej nici dla małych kątów wychylenia → przybliżenie ruchu w poziomie: tgα ≈ x/l Fd = Fg·tgα = m·g·x/l ruch harmoniczny: Fd = Fs - m·g·x/l = - k·x → k = mg/l Izochronizm drgań wahadła – okres drgań nie zależy od ich amplitudy Drgania tłumione…

Więcej

5. Fale mechaniczne

Fala – zaburzenie ośrodka rozchodzące się w nim ze skończoną prędkością i niosące ze sobą energię.   Fala mechaniczna – zaburzenie ośrodka sprężystego. fala podłużna - fala, w której drgania odbywają się w kierunku zgodnym z kierunkiem jej rozchodzenia się, np. fala dźwiękowa. fala poprzeczna - fala, w której kierunek drgań cząstek ośrodka jest prostopadły…

Więcej

6. Fale mechaniczne - fale dzwiękowe

Fala dźwiękowa – dowolna fala podłużna rozchodząca się w ośrodku sprężystym Ton – sinusoidalna fala dźwiękowa o ściśle określonej częstotliwości, amplitudzie i fazie Rozchodzenie się fali dźwiękowej: gazy i ciecze: przemieszczanie się zagęszczeń i rozrzedzeń ośrodka ciała stałe: rozchodzenie się odkształceń lub naprężeń mechanicznych Natężenie dźwięku I = P/S P – moc dźwięku S –…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top