Tag Archives: optyka

1. Odbicie i załamanie światła

Odbicie światła - zachodzi, gdy promień światła pada na gładką, wypolerowaną powierzchnię. Prawo odbicia Kąt odbicia jest równy kątowi padania, a promień padający, promień odbity i normalna (prostopadła do powierzchni zwierciadła) leżą w jednej płaszczyźnie.     Załamanie światła - zmiana kierunku biegu światłą przy przejściu przez granicę dwóch ośrodków. α - kąt padania β…

Więcej

2. Całkowite wewnętrzne odbicie

αgr – kąt graniczny n1 – współczynnik załamania ośrodka 1. n2 – współczynnik załamania ośrodka 2. Dla kąta granicznego αgr  kąt załamania wynosi 90º. Dla kątów padania większych od αgr  promień pozostaje wewnątrz ośrodka i odbija się zgodnie z prawem odbicia, czyli kąt padania jest równy kątowi odbicia. Warunek zajścia zjawiska:    Światłowód – przykład…

Więcej

8. Całkowita zdolność skupiająca układu

Zdolność skupiająca układu soczewek/zwierciadeł Jeśli elementy optyczne leżą blisko siebie, zdolność skupiająca całego układu jest sumą zdolności skupiającej jego elementów.   Przykład: Zdolność skupiająca całego układu soczewek:  …

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top