1. Ładunek, zasada zachowania ładunku

Ładunek elektryczny (q)– właściwość materii przejawiająca się w oddziaływaniu elektromagnetycznym ciał obdarzonych tym ładunkiem.

Oddziaływanie elektrostatyczne może być dwojakiego rodzaju:oddziaływanie-elektrostatyczne

  • odpychające – gdy ładunki są jednoimienne ("+" i "+" lub "-" i "-")
  • przyciągające – gdy ładunki są różnoimienne ("+" i "-")

[q] = 1 C (kulomb)


 

Ładunek elementarny (e) – wartość ładunku elektrycznego protonu, który jest dodatni lub wartość bezwzględna ładunku elektronu, który jest ujemny. Jest to najmniejsza część ładunku elektrycznego, a każdy ładunek jest jego całkowitą wielokrotnością.

e ≈ 1,6·10-19 C

Zasada zachowania ładunku

Suma ładunków elektrycznych układu izolowanego jest stała.

Tagged under: , , ,

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (346 votes, average: 4,26 out of 5)
Loading...
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top