1. Pole magnetyczne, magnesy

Pole magnetyczne – przestrzeń, w której oddziałują siły magnetyczne na umieszczone w niej magnesy, przewodniki z prądem i poruszające się ładunki.
Źródłem pola magnetycznego są magnesy.

Ferromagnetyk – ciało, które posiada zdolność od trwałego namagnesowania, np. żelazo, nikiel.

Linie pola magnetycznego – linie styczne w każdym punkcie do kierunku ustawienia się igły magnetycznej w danym punkcie.

linie-pola-magnetycznego

 

Bieguny magnetyczne występują zawsze parami w postaci dipoli magnetycznych, nie występują w przyrodzie monopole magnetyczne.

 

 

 

 


 

Oddziaływanie pomiędzy magnesami

oddziaływanie-pomiędzy-magnesami

Tagged under: , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top