Tagi: MAGNES

1. Pole magnetyczne, magnesy

Pole magnetyczne – przestrzeń, w której oddziałują siły magnetyczne na umieszczone w niej magnesy, przewodniki z prądem i poruszające się ładunki. Źródłem pola magnetycznego są magnesy. Ferromagnetyk – ciało, które posiada zdolność od trwałego namagnesowania, np. żelazo, nikiel. Linie pola magnetycznego – linie styczne w każdym punkcie do kierunku ustawienia się igły magnetycznej w danym…

Więcej

8. Magnetyczne właściwości substancji

Względna przenikalność magnetyczna B0 - wartość indukcji magnetycznej w próżni (przed wypełnieniem jakimkolwiek materiałem) B - wartość indukcji magnetycznej w danej substancji F0 - wartość siły elektrodynamicznej w próżni F - wartość siły elektrodynamicznej w danej substancji 1. Diamagnetyki - osłabiają zewnętrzne pole magnetyczne i wypadkowa wartość indukcji magnetycznej jest mniejsza niż w próżni, np.…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top