7. Obwód rezonansowy LC, fala elektromagnetyczna

em20

 1. W obwodzie mamy cewkę oraz naładowany kondensator.
 2. Kondensator zaczyna się rozładowywać, co powoduje przepływ prądu, który z kolei tworzy pole magnetyczne wokół cewki.
 3. Kondensator ulega całkowitemu rozładowaniu, a pole magnetyczne cewki w tej sytuacji jest najsilniejsze.
 4. Prąd dalej płynie dzięki SEM samoindukcji cewki i kondensator zaczyna się ładować, ale w przeciwnym kierunku.
 5. Pole magnetyczne całkowicie zanika, a kondensator jest naładowany.
 6. Kondensator zaczyna się rozładowywać, ale jakoże został naładowany w przeciwnym kierunku, prąd zaczyna płynąć w przeciwnym kierunku niż dotychczas.

 


 

Częstość drgań obwodu

częstość-drgań-obwodu

Prawo Faradaya
Zmienne pole magnetyczne wytwarza wirowe pole elektryczne.

Prawo Ampere'a
Zmienne pole elektryczne powoduje wytworzenie wirowego pola magnetycznego.

Prawo-Ampere'a

W następstwie tych dwóch praw możemy otrzymać falę elektromagnetyczną.


 

Prędkość fali elektromagnetycznej

prędkość-fali-elektromagnetycznej

μ0 - przenikalność magnetyczna próżni
ε0 - przenikalność elektryczna próżni
W fali elektromagnetycznej pole elektryczne i magnetyczne leżą w płaszczyznach prostopadłych względem siebie.

pole-elektryczne-i-magnetyczne


 

Fale elektromagnetyczne dzielimy ze względu na długość fali na:

 • fale radiowe (krótkie, średnie, długie) 10 m - 2 km
 • ultrakrótkie 1 m - 10 m
 • mikrofale 1mm - 1 m
 • promieniowanie podczerwone 770 nm - 1mm
 • promieniowanie widzialne 380 nm - 770 nm
 • ultrafioletowe 10 nm - 380 nm
 • promieniowanie rentgenowskie 0,01 nm - 10 nm
 • promieniowanie gamma < 0,01 nm

 


 

Wszystkie kolory, które widzimy wchodzą w skład widma promieniowania widzialnego. Różnią się one między sobą długościami fali:

 • czerwony 635 nm - 770 nm
 • pomarańczowy - 590 nm - 635 nm
 • żółty 565 nm - 590 nm
 • zielony 520 nm - 565 nm
 • cyjan 500 nm - 500 nm
 • niebieski 450 nm - 500 nm
 • indygo 430 nm - 450 nm
 • fioletowy 380 nm - 430 nm

 

 

Tagged under: , , , ,

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (315 votes, average: 4,29 out of 5)
Loading...
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top