1. Pole grawitacyjne i siły w nim działające

Prawo powszechnego ciążenia Każdy obiekt we wszechświecie przyciąga każdy inny obiekt z siłą: Fg = G·m1·mg/r² G – stała grawitacji G = 6,67·10-11 m³/kg·s² m1, m1 - masy ciał r – odległość pomiędzy ciałami Pole grawitacyjne – przestrzeń, która ma zdolność do działania siłą na masy w niej umieszczone, pole to wytwarzane jest przez obiekty…

Więcej

2. Prawa Keplera, I i II prędkość kosmiczna

I prawo Keplera Każda planeta Układu Słonecznego porusza się wokół Słońca po orbicie w kształcie elipsy, w której w jednym z ognisk jest Słońce.   II prawo Keplera W równych odstępach czasu promień wodzący planety, poprowadzony od Słońca, zakreśla równe pola.   III prawo Keplera Stosunek kwadratu okresu T obiegu wokół Słońca do sześcianu promienia…

Więcej

3. Energia i praca w polu centralnym

  Energia potencjalna w polu centralnym Ep = - GMm/r G – stała grawitacji M – masa ciała niebieskiego m – masa ciała r – odległość od ciała niebieskiego Potencjał pola grawitacyjnego dla jednorodnej kuli V = - GM/r [V] = 1 J/kg = 1 m²/s² Praca w polu centralnym W = ΔEp = Ep2…

Więcej

4. Rzuty

Ruch w polu grawitacyjnym 1. Rzut poziomy v0 = v1x = v2x = vx = const z – zasięg rzutu H – wysokość początkowa v0 – prędkość początkowa Ruch w rzucie poziomym to złożenie dwóch ruchów: ruchu względem osi x: ruchu jednostajny prostoliniowy ruchu względem osi y: ruchu jednostajnie zmienny prostoliniowy – spadek swobodny vx…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top