6. Pojemność elektryczna, kondensator, łączenie kondensatorów

Pojemność elektryczna przewodnika – stały dla ciała stosunek ładunku wprowadzanego na przewodnik do potencjału, jaki uzyskał przez wprowadzenie go.

pojemność-elektryczna-przewodnika

[C] = 1C/V = 1 F (farad)
Kondensator – przyrząd elektryczny, zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem, służący do gromadzenia ładunku.

Pojemność elektryczna kondensatora – stosunek ładunku na okładkach kondensatora do napięcia pomiędzy okładkami.

pojemność-elektryczna-kondensatora


 

Pojemność elektryczna kondensatora płaskiego

pojemność-elektryczna-kondensatora-płaskiego

pojemność-elektryczna-kondensatora-płaskiego

S – pole powierzchni okładki
ε0 – przenikalność elektryczna próżni
ε0 = 8,9 ·10-12 F/m
εr – przenikalność elektryczna dielektryka, który znajduje się w przestrzeni między okładkami
d – odległość między okładkami

Energia potencjalna kondensatora

energia-potencjalna-kondensatora


 

Układy kondensatorów.

Pojemność zastępcza – pojemność takiego jednego kondensatora, na którym po podłączeniu do tego samego napięcia zbierze się taki sam ładunek, jak na układzie kondensatorów.

 

Szeregowe łączenie kondensatorów

szeregowe-łączenie-kondensatorów

Q = const
U = U1 + U2 + U3

C - pojemność zastępcza

 

Równoległe łączenie kondensatorów

równoległe-łączenie-kondensatorów

U = const
Q = Q1 + Q2 + Q3

C = C1 + C2 + C3

C - pojemność zastępcza

 

Tagged under: , , ,

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (339 votes, average: 4,34 out of 5)
Loading...
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top