6. Obwody prądu przemiennego

Zawada (inaczej impedancja) - uogólnienie oporu w obwodzie prądu przemiennego, charakteryzuje zależność pomiędzy natężeniem i napięciem prądu przemiennego.

 

zawada-impedacja-wzor

R - opór opornika
L - indukcyjność cewki
C - pojemność kondensatora
ω - częstość kołowa
Natężenie w obwodzie prądu przemiennego:    natężenie-w-obwodzie-prądu-przemiennego-wzór
Napięcie w obwodzie prądu przemiennego: napięcie-w-obwodzie-prądu-przemiennego-wzór

ϕ - przesunięcie fazowe napięcia względem natężenia w obwodzie

przesunięcie-fazowe-napięcia-wzór

 

 

1. Obwód R ( L = 0, C → ∞)

obwód-R-schemat


natężenie-prądu-przemiennego-obwód-R

napięcie-prądu-przemiennego-obwód-R

 

zawada-obwodu-R-wzór

 

przesunięcie-fazowe-obwodu-R-wzór


 

2. Obwód L ( R = 0, C → ∞)

obwód-L-schemat


zawada-obwodu-L-wzór

opór-indukcyjny

XL - opór indukcyjny, reaktancja cewki

 

wyprowadzenie-przesunięcia-fazowego-obwodu-L → przesunięcie-fazowe-obwodu-L-wzór


natężenie-prądu-przemiennego-obwodu-L

napięcie-prądu-przemiennego-obwodu-L

napięcie-i-natężenie-obwodu-L-wykres


 

3. Obwód C (R→0, L→0)

obwód-C-schemat


całkowity-opór-obwodu-C-wzór

opór-pojemnościowy-obwodu-C-wzór

XC - opór pojemnościowy, reaktancja kondensatora

 

wyprowadzenie-przesunięcia-fazowego-obwodu-Cprzesunięcie-fazowe-obwodu-C-wzór

 


natężenie-chwilowe-obwodu-C

napięcie-chwilowe-obwodu-C

napięcie-i-natężenie-obwodu-C

 

4. Obwód RL (C→∞)

obwód-RL-schemat

zawada-w-obwodzie-RC

 

wyprowadzenie-przesunięcia-fazowego-obwodu-RC  przesunięcie-fazowe-obwodu-RC


natężenie-chwilowe-w-obwodzie-RC

napięcie-chwilowe-w-obwodzie-RC


 

5. Obwód RC (L = 0)

obwód-RC-schemat

Zawada-w-obwodzie-RL

 

przesunięcie-fazowe-obwodu-RL    przesunięcie-fazowe-obwodu-RL


natężenie-chwilowe-w-obwodzie-RL

napięcie chwilowe w obwodzie RL


 

6. Obwód RLC

obwód-RLC-schemat


zawada-w-obwodzie-RLC

Przesunięcie-fazowe-obwodu-RLC

 

Mogą zajść następujące przypadki:
  • Obwód ma charakter indukcyjny:

odwód-indukcyjny

  • Obwód ma charakter pojemnościowy:

obwód-pojemnościowy

  • Rezonans elektromagnetyczny obwodu:

rezonans-elektromagnetyczny-obwodu, zawada-minimalna-równa-oporowi

 

Rezonans elektromagnetyczny - zjawisko, w którym znacznie rośnie amplituda drgań, ponieważ częstotliwość źródła jest równa częstotliwości drgań własnych obwodu.

Częstość rezonansowa

częstość-rezonansowa

 

 

Tagged under: , , ,

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (329 votes, average: 4,35 out of 5)
Loading...
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top