13. Przewodniki, półprzewodniki

Przewodzenie prądu
  • przewodniki – nośnikami prądu są swobodne elektrony
  • półprzewodniki – nośnikami prądu są swobodne elektrony oraz dziury elektronowe, czyli wolne miejsca powstałe w wyniku oderwania się elektronu od atomu, dziura ta łatwo może być zapełniona przez elektron z sąsiedniego wiązania; w efekcie dziury przemieszczają się w stronę przeciwną do ruchu elektronów, zachowują się więc jak swobodne ładunki dodatnie

 

Zależność oporu elektrycznego od temperatury:
  • przewodniki – opór rośnie wraz z temperaturą, ponieważ rośnie liczba zderzeń elektronów z jonami sieci krystalicznej, która uzyskuje większe wychylenia wraz ze wzrostem temperatury; przez to elektrony tracą więcej energii kinetycznej;
  • półprzewodniki – opór maleje wraz ze wzrostem temperatury, pomimo to, że rośnie liczba zderzeń elektronów z jonami sieci krystalicznej, rośnie również łączna liczba nośników prądu, a to daje nam mnijeszy opór

Tagged under: , ,

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (402 votes, average: 4,34 out of 5)
Loading...
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top