Tagi: Astronomia

Brakująca masa wszechświata

Masa wszechświata należy do największych zagadek współczesnej kosmologii. Gdyby wziąć pod uwagę masę wszystkich obserwowanych gwiazd, czarnych dziur, galaktyk czy gromad galaktyk to nie jest ona wystarczająca do wyjaśnienia m.in. zmiany prędkości ekspansji Wszechświata. Ze względu na to jeszcze w XX wieku powstało pojęcie ciemnej energii, która to miała być ważnym elementem całkowitej masy Wszechświata.…

Więcej

Astronomia rentgenowska

Astronomia rentgenowska jest działem astronomii, który zajmuje się rejestracją oraz analizą promieniowania rentgenowskie, jakie pochodzi z kosmosu. Zakres energii fotonów obserwowanych promieniowania X zawiera się w przedziale od 0,1 do 500keV, a to odpowiada długości fali pomiędzy 12 a 2,5pm. Pierwsze źródło kosmiczne promieniowania rentgenowskiego zostało odkryte w 1962 roku. Był to Scorpius X-1, zlokalizowany…

Więcej

Astronomia promieniowania gamma

Astronomia promieniowania gamma jest dziedziną astronomii, która zajmuje się badaniem tego promieniowania gamma, jakie pochodzi od ciał niebieskich. Historia odkrycia promieniowania gamma Pierwsze teorie mówiące o istnieniu we Wszechświecie procesów, jakie prowadzą do emisji promieniowania gamma, są datowane na wiele lat, zanim powstała techniczna możliwość ich detekcji. Szczególny wkład miały w tym przypadku prace H.…

Więcej

Astronomia obserwacyjna

Astronomia obserwacyjna jest jednym z działów astronomii, którego podstawowym źródłem danych jest obserwacja nieba. Prowadzi się je przy pomocy instrumentów naziemnych, a także satelitów wyposażonych w przyrządy obserwacyjne. Do instrumentów naziemnych zaliczane są przede wszystkim radioteleskopy i teleskopy. Charakterystyka i eksploatacja urządzeń obserwacyjnych Umieszczanie przyrządów obserwacyjnych na orbicie okołoziemskiej jest wysoce kosztownym przedsięwzięciem. Daje to…

Więcej

Astrometria

Astrometria jest najstarszą gałęzią astronomii, która zajmuje się pomiarami pozornych położeń oraz ruchów ciał niebieskich. Dzieli się na astronomię sferyczną, która zawiera matematyczną teorię niezbędną do opisywania ruchów ciał na sferze niebieskiej, a także astronomię praktyczną, która obejmuje teorię przyrządów astrometrycznych, metody obserwacji oraz ich opracowywania. Rozwój i podział astrometrii W XX wieku astrometria korzystała…

Więcej

Astronautyka

Astronautyka, zwana również kosmonautyką to zespół dziedzin nauk technicznych, ścisłych, medycznych, biologicznych oraz humanistycznych, który skupia się na lotach poza atmosferę Ziemi oraz poznawaniu przestrzeni kosmicznej i obiektów, które się w niej znajdują. Do realizacji swoich celów wykorzystuje ona osiągnięcia wielu gałęzi nauki takich jak astrofizyka, planetologia, aerodynamika, aeoronomia, technika rakietowa i inne. Astronautyka jest…

Więcej

Astronawigacja

Astronawigacja zajmuje się oznaczaniem pozycji statku bądź samolotu w oparciu o pomiary położenia niektórych ciał niebieskich. Współcześnie została wyparta przez nawigację satelitarną, jednakże wciąż funkcjonuje jako metoda zapasowa. W tym ęartykule przybliżymy historię oraz nadal stosowane metody astronawigacja. Jak powstała astronawigacja? Astronawigacja to głównie wyznaczanie własnej pozycji, a to z kolei nic innego jak wyznaczenie…

Więcej

Astronomia optyczna

Astronomia optyczna jest działem astronomii obserwacyjnej, który zajmuje się badaniem promieniowania elektromagnetycznego w zakresie światłą widzialnego, a także pobliskich zakresów widma elektromagnetycznego, czyli ultrafioletu i podczerwieni, docierających od ciał niebieskich. Do obiektów badań astronomii optycznej należą gwiazdy, księżyce, planetoidy, planety Układu Słonecznego, mgławice, a nawet całe Galaktyki. Współcześnie używane teleskopy nie są w stanie obserwować…

Więcej

Geofizyka

Geofizyka jest dyscypliną w zakresie nauk o Ziemi, w której to bada się naszą planetę metodami naukowymi, jakie są stosowane w fizyce. Współcześnie często terminem tym określa się również badania innych planet zbliżonymi metodami. Przedmiot badań w geofizyce stanowią procesy fizyczne zachodzące obecnie oraz w przeszłości w geosferach, czyli hydrosferze, atmosferze i litosferze. Badania geofizyczne…

Więcej

Radioastronomia

Radioastronomia jest działem astronomii obserwacyjnej, który zajmuje się badaniem, przy pomocy radioteleskopów, promieniowania elektromagnetycznego, w zakresie fal radiowych, które jest emitowane przez obiekty kosmiczne. Obszar zainteresowania radioastronomii rozciąga się w zakresie widma elektromagnetycznego od promieniowania mikrofalowego aż po ultradługie fale radiowe. Odpowiada on długości fal od poniżej 1mm do setek metrów. Z zakresem fal podczerwonych…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top