1. Ciśnienie

Ciśnienie - stosunek wartości siły nacisku działającej prostopadle do powierzchni do pola tej powierzchni. p = F/S F – siła nacisku S – pole powierzchni [p] = 1 N/m² = 1 Pa (paskal) Prawo Pascala Przyłożone z zewnątrz ciśnienie w gazach i cieczach rozchodzi się jednakowo we wszystkich kierunkach. Zastosowanie prawa Pascala np. podnośnik hydrauliczny…

Więcej

2. Siła wyporu, pływanie ciał

Siła wyporu Fwyp = ρcieczy·g·V ρcieczy – gęstość cieczy g – przyspieszenie grawitacyjne V – objętość ciała zanurzonego w cieczy Prawo Archimedesa: Na ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu równa co do wartości ciężarowi wypartej cieczy.   Pływanie ciał Na każde ciało zanurzone w cieczy działają dwie siły — siła ciężkości i siła wyporu. Od…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top