1. Indukcja elektromagnetyczna, reguła Lenza

Zjawisko indukcji magnetycznej - zjawisko polegające na wytworzeniu siły elektromotorycznej i wzbudzeniu przepływu prądu elektrycznego w zamkniętym obwodzie, który znajduje się w zmiennym polu magnetycznym. Jest to zatem zjawisko odwrotne do powstawania pola magnetycznego spowodowanego przepływem prądu. Siła elektromotoryczna indukcji - SEM indukcji - wytworzona jest na skutek zmiany pola magnetycznego objętego przewodnikiem, nie jest siłą…

Więcej

2. Transformator

Transformator - urządzenie przetwarzające prąd zmienny o określonym napięciu maksymalnym na prąd zmienny o większym lub mniejszym napięciu maksymalnym. Zasada działania: W uzwojeniu pierwotnym płynie prąd zmienny, który wytwarza w rdzeniu zmienne pole magnetyczne, a ono z kolei powoduje wytworzenie prądu indukcyjnego w uzwojeniu wtórnym. Jeśli zwojów wtórnych jest mniej niż zwojów pierwotnych to napięcie…

Więcej

3. Zjawisko samoindukcji

Samoindukcja jest szczególnym przypadkiem indukcji elektromagnetycznej. Siła elektromotoryczna jest wytwarzana w tym samym przewodniku, przez który płynie zmienny prąd powodujący indukcję. Jeżeli przez obwód płynie prąd zmienny, to wytworzone zostaje zmienne pole magnetyczne. Natomiast to zmienne pole magnetyczne może spowodować zjawisko indukcji elektromagnetycznej, czyli wytworzenie siły elektromotorycznej i przepływ wyindukowanego prądu. Zatem zmiana własnego pola…

Więcej

4. Prądnica prądu przemiennego

  Prądnica prądu przemiennego jest urządzeniem zamieniającym pracę mechaniczną (obracanie ramki) na energię elektryczną. Zasada działania: Obracamy ramkę w polu magnetycznym, dzięki zmianie położenia ramka jest niejako w zmiennym polu magnetycznym, ponieważ obejmuje coraz to inną liczbę linii pola magnetycznego. W ramce w wyniku zjawiska indukcji powstaje prąd indukcyjny, który będzie zmienny, czyli taki, którego…

Więcej

5. Prąd przemienny

Prąd przemienny - prąd zmieniający się okresowo, najczęściej oznacza prąd, który można opisać funkcją sinus. I0 - natężenie maksymalne prądu ω - częstość kołowa Wykres natężenia od czasu dla prądu przemiennego Przejście przez punkt 0 na wykresie oznacza zmianę kierunku przepływu prądu. Moc chwilowa prądu przemiennego I0 - natężenie maksymalne prądu przemiennego U0 - napięcie…

Więcej

6. Obwody prądu przemiennego

Zawada (inaczej impedancja) - uogólnienie oporu w obwodzie prądu przemiennego, charakteryzuje zależność pomiędzy natężeniem i napięciem prądu przemiennego.   R - opór opornika L - indukcyjność cewki C - pojemność kondensatora ω - częstość kołowa Natężenie w obwodzie prądu przemiennego:    Napięcie w obwodzie prądu przemiennego: ϕ - przesunięcie fazowe napięcia względem natężenia w obwodzie  …

Więcej

7. Obwód rezonansowy LC, fala elektromagnetyczna

W obwodzie mamy cewkę oraz naładowany kondensator. Kondensator zaczyna się rozładowywać, co powoduje przepływ prądu, który z kolei tworzy pole magnetyczne wokół cewki. Kondensator ulega całkowitemu rozładowaniu, a pole magnetyczne cewki w tej sytuacji jest najsilniejsze. Prąd dalej płynie dzięki SEM samoindukcji cewki i kondensator zaczyna się ładować, ale w przeciwnym kierunku. Pole magnetyczne całkowicie…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top