1. Ciśnienie

Ciśnienie - stosunek wartości siły nacisku działającej prostopadle do powierzchni do pola tej powierzchni.

p = F/S

F – siła nacisku
S – pole powierzchni

[p] = 1 N/m² = 1 Pa (paskal)


Prawo Pascala

Przyłożone z zewnątrz ciśnienie w gazach i cieczach rozchodzi się jednakowo we wszystkich kierunkach.

Zastosowanie prawa Pascala

np. podnośnik hydrauliczny

h2Urządzenie składa się z dwóch połączonych naczyń o różnych polach przekroju poprzecznego S1 i S2, wypełnionych nieściśliwą cieczą i zamkniętych ruchomymi tłokami. Jeśli do mniejszego z nich przyłożymy siłę F1, to zgodnie z prawem Pascala (p1 = p2, ciśnienia muszą być takie same)

F1 /S1 = F2 /S2


 

Naczynia połączone

Jak widać na rysunku poziom cieczy w każdej rurce jest taki sam. Ciśnienia przy dnie naczyń są sobie równe. We wszystkich naczyniach zatem ciśnienie wywierane na dno będzie jednakowe.

h1Ciśnienie hydrostatyczne nie zależy zatem od kształtu naczynia, jego objętości czy całkowitego ciężaru cieczy, a jedynie od wysokości słupa cieczy.

 

 


 

Ciśnienie hydrostatyczne

p = ρcieczy·g·h

ρcieczy – gęstość cieczy
g – przyspieszenie grawitacyjne
h – wysokość słupa cieczy

Parcie hydrostatyczne – siła nacisku wywierana przez ciecz

Tagged under: , ,

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (419 votes, average: 4,25 out of 5)
Loading...
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top