Tagi: Prawo Pascala

1. Ciśnienie

Ciśnienie - stosunek wartości siły nacisku działającej prostopadle do powierzchni do pola tej powierzchni. p = F/S F – siła nacisku S – pole powierzchni [p] = 1 N/m² = 1 Pa (paskal) Prawo Pascala Przyłożone z zewnątrz ciśnienie w gazach i cieczach rozchodzi się jednakowo we wszystkich kierunkach. Zastosowanie prawa Pascala np. podnośnik hydrauliczny…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top