1. Pole magnetyczne, magnesy

Pole magnetyczne – przestrzeń, w której oddziałują siły magnetyczne na umieszczone w niej magnesy, przewodniki z prądem i poruszające się ładunki. Źródłem pola magnetycznego są magnesy. Ferromagnetyk – ciało, które posiada zdolność od trwałego namagnesowania, np. żelazo, nikiel. Linie pola magnetycznego – linie styczne w każdym punkcie do kierunku ustawienia się igły magnetycznej w danym…

Więcej

2. Indukcja magnetyczna, siła Lorentza

Indukcja magnetyczna (ozn. B) – opisuje natężenie pola magnetycznego. Wektor indukcji pola magnetycznego jest w każdym punkcie styczny do linii tego pola. Siła Lorentza – siła działająca na ładunek elektryczny poruszający się w polu magnetycznym. (iloczyn wektorowy) F – siła działająca na ładunek elektryczny w wyniku jego ruchu w polu magnetycznym q – ładunek elektryczny…

Więcej

3. Cząstka w polu magnetycznym

Cząstka w polu magnetycznym porusza się po torze śrubowym, który jest wynikiem złożenia ruchu postępowego w kierunku pionowym i ruchu po okręgu. Ruch w kierunku pionowym ↓ ruch jednostajny   Ruch po okręgu FL - siła Lorenza Fd - siła dośrodkowa   v1 - prędkość liniowa:   T - okres:   l – skok śruby:…

Więcej

4. Pole magnetyczne przewodnika, zwojnica

Przewodnik z prądem – źródło pola magnetycznego Zwrot wektora indukcji pola magnetycznego wyznaczamy regułą prawej dłoni: Jeśli prawą dłonią obejmiemy przewodnik z prądem tak, że kciuk wskaże kierunek przepływu prądu w przewodniku, to pozostałe zgięte palce wskażą nam kształt i zwrot linii pola magnetycznego.   Indukcja magnetyczna I - natężenie prądu płynącego przez przewodnik r…

Więcej

5. Siła elektrodynamiczna

Pole magnetyczne oddziałujące na przewodnik z prądem. Siła elektrodynamiczna - siła, którą pole magnetyczne oddziałuje na umieszczony w nim przewodnik z prądem. Na rysunku przedstawiony jest magnes podkowiasty oraz podwieszona ramka z przewodnika. Gdy przez przewodnik popłynie prąd, ramka zostanie wypchnięta na zewnątrz magnesu, co będzie spowodowane siłą elektrodynamiczną. Siła elektrodynamiczna wektorowo I - natężenie…

Więcej

7. Silnik prądu stałego

Silnik prądu stałego zamienia energię elektryczną (prąd doprowadzony ze źródła prądu) na energię mechaniczną (obrót ramki). Zasada działania: Przez ramkę wykonaną z przewodnika płynie prąd. Ramka umieszczona jest w stałym polu magnetycznym. Zatem zostaje wytworzona siła elektrodynamiczna, która powoduje obracanie się ramki. Kierunek wytworzonej siły elektrodynamicznej możemy określić regułą lewej dłoni, tak jak wykonano to…

Więcej

8. Magnetyczne właściwości substancji

Względna przenikalność magnetyczna B0 - wartość indukcji magnetycznej w próżni (przed wypełnieniem jakimkolwiek materiałem) B - wartość indukcji magnetycznej w danej substancji F0 - wartość siły elektrodynamicznej w próżni F - wartość siły elektrodynamicznej w danej substancji 1. Diamagnetyki - osłabiają zewnętrzne pole magnetyczne i wypadkowa wartość indukcji magnetycznej jest mniejsza niż w próżni, np.…

Więcej

6. Wzajemne oddziaływanie przewodników z prądem

Dwa przewodniki z prądem oddziałują na siebie wzajemnie, ze względu na to, że jeden znajduje się w polu magnetycznym drugiego i na odwrót.   Jeśli w dwóch przewodnikach płynie prąd w tę samą stronę, przewodniki przyciągają się.       Jeśli w dwóch przewodnikach płynie prąd w przeciwną stronę, przewodniki odpychają się.…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top