2. Prawa Keplera, I i II prędkość kosmiczna

I prawo Keplera

Każda planeta Układu Słonecznego porusza się wokół Słońca po orbicie w kształcie elipsy, w której w jednym z ognisk jest Słońce.


 

II prawo Keplera

W równych odstępach czasu promień wodzący planety, poprowadzony od Słońca, zakreśla równe pola.


 

III prawo Keplera

Stosunek kwadratu okresu T obiegu wokół Słońca do sześcianu promienia orbity r jest taki sam dla każdej planety Układu Słonecznego.

T²/r³ = const

T1²/T2² = r1³/r2³


 

I prędkość kosmiczna – najmniejsza prędkość początkowa, z jaką musi poruszać się ciało, aby poruszało się po orbicie ciała niebieskiego

 

Podczas ruchu orbitalnego po orbicie kołowej siła grawitacji stanowi siłę dośrodkową.

mv²/R = GMm/R²

v² = GM/R

vI = √GM/R

dla Ziemi: vI ≈ 7,91 km/s

 

vI – I prędkość kosmiczna
m – masa ciała, które krąży po orbicie
M – masa ciała niebieskiego, wokół którego krąży ciało o masie m
R - promień orbity satelity krążącego wokół ciała niebieskiego
G – stała grawitacji


 

II prędkość kosmiczna – najmniejsza prędkość początkowa, z jaką musi poruszać się ciało, aby opuściło orbitę i nieskończenie oddaliło się od ciała niebieskiego

 

vII = √2GM/R

dla Ziemi: vII ≈ 11,19 km/s

Tagged under: , ,

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (344 votes, average: 4,28 out of 5)
Loading...
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top