Tagi: ciążenie powszechne

Ciążenie powszechne – zadania

Zad. 1 Oblicz wysokość nad powierzchnią Ziemi, na której przyciąganie grawitacyjne będzie cztery razy mniejsze niż na powierzchni naszej planety. Do obliczeń przyjmij, że długość promienia kuli ziemskiej to około 6400 km. Odp. Taka sytuacja będzie miała miejsce na wysokości około 6400 km nad powierzchnią Ziemi. Zad. 2 Oblicz, jaka będzie wartość siły przyciągania ziemskiego…

Więcej

1. Pole grawitacyjne i siły w nim działające

Prawo powszechnego ciążenia Każdy obiekt we wszechświecie przyciąga każdy inny obiekt z siłą: Fg = G·m1·mg/r² G – stała grawitacji G = 6,67·10-11 m³/kg·s² m1, m1 - masy ciał r – odległość pomiędzy ciałami Pole grawitacyjne – przestrzeń, która ma zdolność do działania siłą na masy w niej umieszczone, pole to wytwarzane jest przez obiekty…

Więcej

2. Prawa Keplera, I i II prędkość kosmiczna

I prawo Keplera Każda planeta Układu Słonecznego porusza się wokół Słońca po orbicie w kształcie elipsy, w której w jednym z ognisk jest Słońce.   II prawo Keplera W równych odstępach czasu promień wodzący planety, poprowadzony od Słońca, zakreśla równe pola.   III prawo Keplera Stosunek kwadratu okresu T obiegu wokół Słońca do sześcianu promienia…

Więcej

3. Energia i praca w polu centralnym

  Energia potencjalna w polu centralnym Ep = - GMm/r G – stała grawitacji M – masa ciała niebieskiego m – masa ciała r – odległość od ciała niebieskiego Potencjał pola grawitacyjnego dla jednorodnej kuli V = - GM/r [V] = 1 J/kg = 1 m²/s² Praca w polu centralnym W = ΔEp = Ep2…

Więcej

4. Rzuty

Ruch w polu grawitacyjnym 1. Rzut poziomy v0 = v1x = v2x = vx = const z – zasięg rzutu H – wysokość początkowa v0 – prędkość początkowa Ruch w rzucie poziomym to złożenie dwóch ruchów: ruchu względem osi x: ruchu jednostajny prostoliniowy ruchu względem osi y: ruchu jednostajnie zmienny prostoliniowy – spadek swobodny vx…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top