1. Masa, pęd, siła

Bezwładność (inercja) – cecha wszystkich ciał, mówiąca o tym, że ciało samo, czyli bez użycia żadnej siły nie zmieni swojego stanu.

Masa (wielkość skalarna) – miara bezwładności (im większa masa tym większa bezwładność).

Pęd (wielkość wektorowa)

p = m·v

m – masa ciała
v – wektor prędkości ciała

[p] = 1 N/s = 1 kg·m/s

Siła (wielkość wektorowa) – miara oddziaływania pomiędzy ciałami.

F = m·a

[F] = 1 N (niuton) = 1 kg·m/s²


 

Składanie sił:

wektorowo: Fw = F1 + F2składanie-sił

skalarnie: Fw = F1F2

Fw – siła wypadkowa – jest to suma sił działających na ciało.

 

 


 

Oddziaływanie:
  • pośrednie – poprzez pola, np. siła grawitacji, siła elektrostatyczna
  • bezpośrednie – np. siła nacisku, tarcie

 


Zasada zachowania pędu

Jeżeli w układzie inercjalnym na ciało lub układ ciał nie działa żadna siła zewnętrzna lub działające siły równoważą się to całkowity pęd ciała lub układu ciał nie zmienia się.

m1v1 = m2v2

m- masa początkowa układu
m- masa końcowa układu
v- prędkość początkowa układu
v- prędkość końcowa układu

Tagged under: , , ,

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (387 votes, average: 4,28 out of 5)
Loading...
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top