Tagi: bezwładność

Bezwładność – definicja, charakterystyka i rodzaje sił bezwładności

Bezwładność zwana również siłą bezwładności, to siła z jaką ciało dąży do zachowania stanu ruchu jednostajnego lub spoczynku. Większość obliczeń przeprowadzamy w odniesieniu do układu inercjalnego, to znaczy takiego, w którym ciała nie podlegają zewnętrznym oddziaływaniom i albo się nie ruszają, a jak już to ruchem jednostajnym prostoliniowym. Jest to bardzo wygodne założenie, zwłaszcza że…

Więcej

Siła bezwładności

Siła bezwładności - definicja i wzory Siła bezwładności – to siła która występuje w nieinercjalnym układzie odniesienia i jest rezultatem przyspieszenia tego układu. Nie jest to oddziaływanie z innymi ciałami jak ma to miejsce chociażby w standardowo rozpatrywanej sile grawitacji, więc nazywamy ją siłą pozorną. W przypadku gdy układ odniesienia względem otoczenia porusza się ruchem…

Więcej

1. Masa, pęd, siła

Bezwładność (inercja) – cecha wszystkich ciał, mówiąca o tym, że ciało samo, czyli bez użycia żadnej siły nie zmieni swojego stanu. Masa (wielkość skalarna) – miara bezwładności (im większa masa tym większa bezwładność). Pęd (wielkość wektorowa) p = m·v m – masa ciała v – wektor prędkości ciała [p] = 1 N/s = 1 kg·m/s…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top