1. Energia wewnętrzna, ciepło

Energia wewnętrzna - jest to całkowita energia układu, suma wszystkich energii wszystkich molekuł energia potencjalna cząsteczek energia kinetyczna cząsteczek energia chemiczna – energia podczas przemian chemicznych energia atomowa - oddziaływanie ze sobą elementów atomu energia jądrowa – oddziaływanie ze sobą jądra atomu Energia wewnętrzna jest zawarta w ciele. Energia wewnętrzna jest funkcją stanu układu, czyli…

Więcej

2. Zerowa zasada termodynamiki i skale termometryczne

Zerowa zasada termodynamiki Jeżeli ciało A jest w równowadze termodynamicznej z ciałem C i ciało B jest w równowadze termodynamicznej z ciałem C, to ciała A i B są w równowadze termodynamicznej. TA = TC → TA = TB ← TC = TB Temperatura jest związana ze średnią energią kinetyczną ruchu i drgań wszystkich cząsteczek…

Więcej

4. Rozszerzalność cieplna

Rozszerzalność cieplna rozszerzalność liniowa ΔL = L·α·ΔT ΔL – długość o jaką wydłuży się ciało L – początkowa długość ciała α – współczynnik rozszerzalności liniowej, zależny od materiału, z którego wykonane jest ciało ΔT – zmiana temperatury   rozszerzalność objętościowa ciał stałych i cieczy ΔV = V·β·ΔT ΔV – objętość o jaką powiększy się ciało…

Więcej

5. Kinetyczna teoria gazów

Teoria kinetyczno-molekularna gazów wyjaśnia makroskopowe własności gazu na podstawie praw rządzących ruchem atomów, cząsteczek. Podstawowy wzór teorii kinetycznej teorii gazów: N – liczba molekuł gazu V – objętość naczynia, w którym znajduje się gaz   - średnia energia kinetyczna cząsteczek Średnia energia kinetyczna cząsteczek: k – stała Boltzmanna k = 1,38·10-23 J/K T – temperatura…

Więcej

6. Przemiany gazu doskonałego

1. Przemiana izotermiczna – przemiana gazu przy stałej temperaturze prawo Boyle'a – Mariotte'a: pV = const Izoterma – wykres zależności ciśnienia od objętości w przemianie izotermicznej. Izoterma ma kształt hiperboli. I zasada termodynamiki w przemianie izotermicznej: ΔU = Q + W ΔU = ½ niR·ΔT ΔT = 0 → ΔU =0 Q = -W Praca…

Więcej

7. Entropia, II zasada termodynamiki

Mikrostan – taki opis gazu, w którym możemy rozróżnić poszczególne molekuły Makrostan – taki opis gazu, który zawiera tylko makroskopowe pojęcia, takie jak ciśnienie, temperatura. Najbardziej prawdopodobny jest makrostan reprezentowany przez największą liczbę mikrostanów. Na rysunku przestawiono możliwe układy molekuły 1 i molekuły 2. Najbardziej prawdopodobny jest układ molekuł '1,1', czyli ten najbardziej nieuporządkowany. Entropia…

Więcej

3. I Zasada termodynamiki, bilans energii i stany skupienia

I zasada termodynamiki Zmiana energii wewnętrznej układu jest równa sumie ciepła dostarczonego do układu i pracy wykonanej nad układem. ΔU = Q + W Qzew = -Qukł Wzew = -Wukł Równoważność ciepła i pracy: Energię wewnętrzną ciała można zmienić zarówno dostarczając ciepła, jak i wykonując pracę. Bilans cieplny W sytuacji wymiany ciepła przez dwa ciała,…

Więcej

8. Silniki cieplne

Silnik cieplny – silnik, który energię wewnętrzną zamienia na energię mechaniczną. Cykl Carnota 1 - 2: rozprężanie izotermiczne – ciepło zostaje pobrane z grzejnicy (Qpob), praca jest wykonana przez gaz przy rozprężaniu. T = const, V rośnie, p maleje 2 – 3: rozprężanie adiabatyczne – nie ma wymiany ciepła, praca jest wykonana przez gaz przy…

Więcej

9. Przewodnictwo cieplne

Przewodnictwo cieplne Metale mają swobodne elektrony, więc ciepło przekazywane jest bardzo szybko → są dobrymi przewodnikami ciepła. Gazy mają mało molekuł, a między nimi są duże odległości → są dobrymi izolatorami cieplnymi. Przewodność cieplna – szybkość przepływu ciepła przez warstwę, mówi nam ona jak dużo ciepła przepływa przez warstwę w jednostce czasu. Wzór na przewodność…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top