1. Ładunek, zasada zachowania ładunku

Ładunek elektryczny (q)– właściwość materii przejawiająca się w oddziaływaniu elektromagnetycznym ciał obdarzonych tym ładunkiem. Oddziaływanie elektrostatyczne może być dwojakiego rodzaju: odpychające – gdy ładunki są jednoimienne ("+" i "+" lub "-" i "-") przyciągające – gdy ładunki są różnoimienne ("+" i "-") [q] = 1 C (kulomb)   Ładunek elementarny (e) – wartość ładunku elektrycznego…

Więcej

2. Prawo Coulomba, pole elektryczne

Prawo Coulomba Fe – siła elektrostatyczna k – stała elektrostatyczna k = 9·109 N·m2/C2 q1 – pierwszy ładunek elektryczny q2 – drugi ładunek elektryczny r – odległość pomiędzy ładunkami Przewodnictwo elektryczne – zjawisko przepływu ładunków elektrycznych (prąd elektryczny) pod wpływem pola elektrycznego. Pole elektryczne – przestrzeń, która ma zdolność do oddziaływania siłą na ładunki niej…

Więcej

3. Sposoby elektryzowania ciał

Sposoby elektryzowania ciał: Przez tarcie - polega na pocieraniu jednego ciała o drugie. Potarta suknem laska ebonitowa elektryzuje się ujemnie, a sukno dodatnio. Laska szklana zaś potarta jedwabiem elektryzuje się dodatnio, a jedwab ujemnie. Przez dotyk – polega na zetknięciu ciał, wtedy ładunek elektryczny przechodzi z jednego ciała na drugie dążąc do wyrównania ładunków na…

Więcej

4. Praca i energia w polu elektrostatycznym

Praca w polu jednorodnym elektrostatycznym Fzr – siła zewnętrzna równoważąca, równa co do wartości sile elektrostatycznej Δr – wartość przemieszczenia Praca w polu jednorodnym zależy tylko od wartości przemieszczenia ładunku q wzdłuż linii pola, a nie zależy od długości toru, co czyni to pole polem zachowawczym.   Praca w centralnym polu elektrostatycznym   Fe –…

Więcej

5. Potencjał pola, napięcie

Potencjał pola elektrostatycznego – stosunek energii potencjalnej, jaką miałby ładunek umieszczony w danym punkcie pola do wartości tego ładunku. [V] = 1 J/C = 1 V (wolt) Potencjał w polu centralnym Potencjał jest wielkością, która charakteryzuje pole, nie zależy od ładunku próbnego.   Zasada superpozycji dla potencjału Potencjał nie jest wektorem, dodajemy go standardowo, czyli…

Więcej

6. Pojemność elektryczna, kondensator, łączenie kondensatorów

Pojemność elektryczna przewodnika – stały dla ciała stosunek ładunku wprowadzanego na przewodnik do potencjału, jaki uzyskał przez wprowadzenie go. [C] = 1C/V = 1 F (farad) Kondensator – przyrząd elektryczny, zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem, służący do gromadzenia ładunku. Pojemność elektryczna kondensatora – stosunek ładunku na okładkach kondensatora do napięcia pomiędzy okładkami.  …

Więcej

7. Prąd elektryczny

Ruch cząstki naładowanej w jednorodnym polu elektrostatycznym Prędkość początkowa v0 cząstki jest prostopadła do działającej na nią siły elektrostatycznej Fe, dlatego porusza się ona po paraboli. Przyspieszenie: Prąd elektryczny – uporządkowany ruch ładunków, czyli poruszających się w tę samą stronę. Nośnikami tych ładunków mogą być elektrony lub jony. Warunki przepływu prądu elektrycznego: Obecność źródła energii…

Więcej

8. Prawo Ohma, praca i moc prądu

Prawo Ohma Natężenie prądu płynącego przez element obwodu jest wprostproporcjonalne do napięcia przyłożonego między jego końcami. Opór elektryczny Stosunek napięcia przyłożonego do końców opornika do natężenia jakie popłynie przez ten opornik. [R] = 1 V/A = 1 Ω (om)   ρ – opór właściwy, zależny od materiału, z którego wykonano przewodnik l - długość przewodnika…

Więcej

9. Obwód elektryczny

Obwód elektryczny - elementy połączone ze sobą w taki sposób, że istnieje przynajmniej jedna droga zamknięta dla przepływu prądu elektrycznego, Elementy obwodu:…

Więcej

10. Łączenie szeregowe i równoległe oporników

Łączenie szeregowe I = const U = U1 + U2 + U3 Opór zastępczy – opór jednego opornika, przy którym przy podłączeniu do tego samego napięcia popłynie prąd o tym samym natężeniu, co dla układu oporników. R = R1 + R2 + R3 Łączenie równoległe U = const I = I1 + I2 + I3…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top