1. Masa, pęd, siła

Bezwładność (inercja) – cecha wszystkich ciał, mówiąca o tym, że ciało samo, czyli bez użycia żadnej siły nie zmieni swojego stanu. Masa (wielkość skalarna) – miara bezwładności (im większa masa tym większa bezwładność). Pęd (wielkość wektorowa) p = m·v m – masa ciała v – wektor prędkości ciała [p] = 1 N/s = 1 kg·m/s…

Więcej

2. Układ inercjalny i nieinercjalny

Układ inercjalny : podstawowy dla fizyki układ odniesienia przyspieszenie pojawia się jedynie jako rezultat działania niezrównoważonej siły zewnętrznej jeżeli na ciało znajdujące się w tym układzie nie działa żadna niezrównoważona siła zewnętrzna, to ciało porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym (jeżeli wcześniej poruszało się) lub pozostaje w spoczynku (jeżeli wcześnie pozostawało w spoczynku) w tym układzie…

Więcej

3. Zasady dynamiki Newtona

I zasada dynamiki Newtona Jeśli na ciało lub układ ciał nie działa żadna zewnętrzna siła lub działające siły wzajemnie się równoważą, to ciało porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym (jeśli wcześniej się poruszało) lub pozostaje w spoczynku (jeśli wcześniej spoczywało). I zasada dynamiki Newtona postuluje istnienie układu inercjalnego. Uogólniona postać I zasady dynamiki Newtona - zasada…

Więcej

4. Siła bezwładności i siła dośrodkowa

Siła bezwładności Fb = - m·aukładu Ciało w układzie nieinercjalnym: w windzie poruszającej się z przyspieszeniem 1. Winda przyspiesza jadąc w górę v↑ a↑ N = Fg + Fb 2. Winda hamuje jadąc w górę v↑ a↓ N = Fg – Fb 3. Winda przyspiesza jadąc w dół v↓ a↓ N = Fg - Fb 4.…

Więcej

5. Praca, moc, energia

Praca - iloczyn skalarny wektora siły działającej na ciało i wektora przesunięcia tego ciała. W = F·Δr = F·Δr·cosΘ F – siła działająca na ciało Δr – wektor przesunięcia Θ – kąt pomiędzy wektorem siły F a wektorem przesunięcia Δr Widzimy, że dla Δr ⊥ F praca wykonana wynosi 0, a dla Δr || F praca jest równa…

Więcej

6. Tarcie

Siła tarcia – siła pojawiająca się na granicy dwóch ciał, której źródłem są nierówności obu powierzchni, niekiedy niewidoczne gołym okiem. Im powierzchnie są bardziej chropowate, tym siła tarcia jest większa. Tarcie jest zawsze skierowane przeciwnie do wektora prędkości ciała, przeciwstawia się ruchowi ciała. T = μN T – siła tarcia μ – współczynnik tarcia zależny…

Więcej

7. Równia pochyła

Siły, które działają na ciało na równi pochyłej to siła grawitacji Fg i siła reakcji podłoża FR. Siła grawitacji jest rozłożona na składowe, które oznaczone są jako siła nacisku N oraz siła zsuwająca Fzs. N = Fg ·cosα Fzs = Fg ·sinα Siła nacisku N jest równoważona przez siłę reakcji podłoża FR. Za ruch jednostajnie…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top