3. Zjawisko samoindukcji

Samoindukcja jest szczególnym przypadkiem indukcji elektromagnetycznej. Siła elektromotoryczna jest wytwarzana w tym samym przewodniku, przez który płynie zmienny prąd powodujący indukcję.

Jeżeli przez obwód płynie prąd zmienny, to wytworzone zostaje zmienne pole magnetyczne. Natomiast to zmienne pole magnetyczne może spowodować zjawisko indukcji elektromagnetycznej, czyli wytworzenie siły elektromotorycznej i przepływ wyindukowanego prądu.
Zatem zmiana własnego pola powoduje wytworzenie siły elektromotorycznej.
Samoindukcja występuje głównie w cewkach.

SEM - siła elektromotoryczna

SEM samoindukcji

siła-elektromotoryczna-samoindukcji

ΔI/Δt - szybkość zmiany natężenia prądu
L - indukcyjność cewki - podstawowy parametr elektryczny opisujący cewkę

indukcyjność-cewki

S - pole przekroju poprzecznego cewki
μr - przenikalność magnetyczna materiału rdzenia (wypełnienia, jeśli takie istnieje) cewki
μ0 - przenikalność magnetyczna próżni
n- ilość zwojów
l - długość cewki

[L] = 1H (henr)

SEM przeciwdziała zmianom natężenia prądu.

Przykład:

  • Włączamy i wyłączamy obwód nie uwzględniając zjawiska samoindukcji

obwód-bez-zjawiska-samoindukcji

obwód-bez-zjawiska-samoindukcji-wzór

Otrzymujemy następujący przebieg prądu:

przebieg-prądu-bez-zjawiska-samoindukcji

  • Natomiast postępując analogicznie, ale uwzględniając zjawisko samoindukcji w obwodzie

obwód-ze-zjawiskiem-samoindukcji

obwód-ze-zjawiskiem-samoindukcji-wzór

Otrzymujemy następujący przebieg prądu:

przebieg-prądu-ze-zjawiskiem-samoindukcji

 

Tagged under: , ,

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (358 votes, average: 4,30 out of 5)
Loading...
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top