Elektryzowanie ciał - zadania

Zad. 1 Z jakiego powodu niebezpiecznie jest przechowywanie benzyny w plastikowych pojemnikach? Z jakiego materiału powinny być one wykonane? Odp. W trakcie nalewania benzyny zbiornik może się naelektryzować. Powstaje przez to ryzyko przeskoku iskry i zapłonu benzyny. Należy ją więc przechowywać w zbiornikach metalowych, które odprowadzają ładunek elektryczny do Ziemi. Zad. 2 Z jakiego powodu…

Więcej

Parowanie i skraplanie – zadania

Zad. 1 W trakcie wrzenia cieczy i topnienia ciał krystalicznych musi być dostarczana energia. Czy przyczynia się to do wzrostu temperatury i energii wewnętrznej tych ciał? Odp. Temperatura ciał nie wzrasta, ale rośnie ich energia wewnętrzna. Zad. 2 Z jakiego powodu zazwyczaj po opadach deszczu pojawia się ochłodzenie powietrza? Odp. Temperatura spadających kropel deszczu jest…

Więcej

Topnienie i krzepnięcie – zadania

Zad. 1 Z jakiego powodu w trakcie krzepnięcia zaprawy cementowej, temperatura wyrobu z niej wykonanego wzrasta? Odp. W trakcie krzepnięcia spada energia potencjalna oddziaływań cząsteczek, a wzrasta ich energia kinetyczna czego skutkiem jest wzrost temperatury Zad. 2 Z jakiego powodu, pomimo ogrzewania (czyli dostarczania energii), podczas topnienia krystalicznego ciała stałego, jego temperatura pozostaje niezmienna? W…

Więcej

Energia wewnętrzna - zadania

Zad. 1 Z jakiego powodu obserwujemy wzrost energii wewnętrznej w ciałach ocierających się o siebie? Odp. W ciałach tych wzrasta energia kinetyczna ich cząsteczek. Zad. 2 Wskaż jaką energię nazywamy energią wewnętrzną ciała i w jaki sposób można ją zmniejszyć bądź zwiększyć. Odp. Energia wewnętrzna danego ciała jest sumą wszystkich rodzajów energii cząsteczek tego ciała.…

Więcej

Ciążenie powszechne – zadania

Zad. 1 Oblicz wysokość nad powierzchnią Ziemi, na której przyciąganie grawitacyjne będzie cztery razy mniejsze niż na powierzchni naszej planety. Do obliczeń przyjmij, że długość promienia kuli ziemskiej to około 6400 km. Odp. Taka sytuacja będzie miała miejsce na wysokości około 6400 km nad powierzchnią Ziemi. Zad. 2 Oblicz, jaka będzie wartość siły przyciągania ziemskiego…

Więcej

Ruch po okręgu – zadania

Zad. 1 Siła dośrodkowa oddziałuje na ciało podczas jego ruchu po okręgu. Jakie zmiany powoduje ona w odniesieniu do wartości prędkości tego ciała oraz kierunku jej wektora? Odp. Powoduje ona zmianę kierunku wektora prędkości tego ciała, nie zmieniając jej wartości. Zad. 2 Siła oddziałuje na ciało poruszające się ruchem jednostajnym w ruchu po okręgu. Określ…

Więcej

Energia – zadania

Zad. 1 Oblicz energię potencjalną ciężkości przedmiotu o masie 400 kg, który został zrzucony z wysokości 15 m. Odp. Energia potencjalna tego przedmiotu wyniosła 60 kJ. Zad. 2 Jak nazywa się podstawowa jednostka energii mechanicznej – wat, dżul czy niuton? Odp. Podstawową jednostką energii mechanicznej jest dżul (J). Zad. 3 Przedmiot o masie 4 kg…

Więcej

Moc – zadania

Zad. 1 Oblicz pracę wykonaną przez silnik o mocy 2,5 kW w ciągu 120 minut. Wynik podaj w J i kWh. Odp. Silnik ten wykona pracę 18 MJ, czyli 5 kWh Zad. 2 Z jakiego powodu pełen towaru wóz wymaga do utrzymania stałej prędkości mocy większej niż pusty? Odp. W przypadku wozu załadowanego między kołami…

Więcej

Praca – zadania

Zad. 1 Rakieta okrąża swobodnie Ziemię. Dlaczego podczas tego procesu nie jest wykonywana praca? Odp. Jest tak dlatego, że siła grawitacji, która działa na tę rakietę, jest przez cały czas skierowana prostopadle do przesunięcia w danym miejscu toru. Zad. 2 Poruszanie się piłki rzuconej poziomo spowodowane jest wpływem jej własnej bezwładności. Pomijając opór powietrza, określ…

Więcej

Trzecia zasada dynamiki – zadania

Zad. 1 W sytuacji, gdy jedno ciało działa na drugie z pewną siłą, drugie ciało oddziałuje na pierwsze siłą o pewnych parametrach. Jaka jest jej wartość i zwrot względem siły oddziaływania pierwszego ciała? Odp. Siła ta jest równa co do wartości i ma przeciwny zwrot. Zad. 2 Chłopiec zaczepił linę o hak na ścianie i…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top