Ciśnienie w cieczy - zadania

Zad. 1 W pewnej firmie wykorzystywana jest maszyna hydrauliczna zbudowana z dwóch tłoków. Powierzchnia pierwszego tłoka jest cztery razy mniejsza od powierzchni drugiego tłoka. Jeżeli za pomocą pierwszego tłoka wywrzemy na ciecz parcie, to ciecz to jakie parcie i śnienie wywrze ta ciecz na drugi tłok? Odp. Parcie będzie pięciokrotnie większe, a ciśnienie pozostanie równe…

Więcej

Ciśnienie gazu i ciśnienie atmosferyczne - zadania

Zad. 1 Z jakiego powodu bańki mydlane, które poruszają się swobodnie przybierają w powietrzu kształt kulisty? Odp. Jednakowa średnia prędkość ruchu cząsteczek powoduje, że działają one na dany element powierzchni w przybliżeniu z jednakową siłą. Równomiernie rozciągana powierzchnia bańki tworzy kształt kulisty. Zad. 2 Rozmiary cząsteczek gazu są wielokrotnie mniejsze od odległości między nimi. Jeżeli…

Więcej

Gęstość substancji - zadania

Zad. 1 Dane są następujące substancje: miedź, woda destylowana, wodór. Która z wymienionych substancji ma największą gęstość? Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając typ substancji. Odp. Największą gęstość ma miedź, która jest ciałem stałym. Ciała stałe mają w większości przypadków większą gęstość od cieczy. (wyjątkiem jest np. drewno, którego gęstość jest mniejsza od wody) Zad. 2 Z jakiego…

Więcej

Masa i siły grawitacyjne - zadania

Zad. 1 Do dolnego końca zawieszonej na statywie sprężyny przymocowano lekką szalkę, na którą został położony obciążnik o masie 400g. Jaka siła i o jakiej wartości spowodowała rozciągnięcie sprężyny? Przyjmij, że siła przyciągania grawitacyjnego wynosi ok. 9,81 N. (Dla ułatwienia obliczeń w tym i następnych zadaniach zaokrąglij tę wartość do 10N). Dla obliczenia siły ciężkości…

Więcej

Pomiary i niepewność pomiaru - zadania

Zad. 1 Deska o długości 1m została zmierzona linijką z podziałką centymetrową o długości 1m. Wskaż niepewność tego pomiaru. Odp. Niepewność wyniesie 1cm. Zad. 2 Podaj znaczenie przedrostków: kilo-, mega-, giga- występujących często przy jednostkach wielkości fizycznych. Do czego są one stosowane? Odp. Przedrostki te oznaczają wielokrotności danej wartości (kilo = 103, mega =106, giga=…

Więcej

Ruch cząstek - zadania

Zad. 1 Dlaczego po ogrzaniu wzrasta objętość ciała stałego? Odp. Po ogrzaniu rosną średnie odległości między cząsteczkami. Jest tak dlatego, że wraz ze wzrostem temperatury, wzrasta również wielkość wychylenia drgań cząsteczek. Zad. 2 Im wyższa temperatura tym szybszy jest ruch cząsteczek danej substancji. Podaj zjawiska, które potwierdzają to stwierdzenie. Odp. Im wyższa temperatura, tym szybciej…

Więcej

Oddziaływanie cząsteczek - zadania

Zad. 1 Pomiędzy cząsteczkami wody występują siły wzajemnego przyciągania. Jakie zjawiska o tym świadczą? Odp. Świadczy o tym tworzenie się kropel, strug wody podczas wypływania jej z butelki czy kranu oraz powstawania błony powierzchniowej. Zad. 2 Pomiędzy cząsteczkami ciał stałych występują duże siły przyciągania, dzięki temu przedmioty zachowują swój kształt. Drwal złamał dębową deskę. Dlaczego…

Więcej

Cząsteczkowa budowa substancji - zadania

Zad. 1 Do menzurki z wodą wrzucono kilka kostek cukru. W wyniku tego poziom wody podniósł się, jednak, gdy cukier się rozpuścił, jej poziom odrobinę się obniżył. Dlaczego tak się stało? Odp. Po rozpuszczeniu się cukru zmniejszą się przestrzeń zajmowana przez cząsteczki. Cząsteczki wody „wcisną się” w puste miejsca, między cząsteczkami cukru. Zad. 2 Wymień…

Więcej

Zmiany stanów skupienia substancji - zadania

Zad. 1 Przez przypadek wrzucono kawałek ołowiu do stopionej cyny, znajdującej się temperaturze topnienia. Czy na skutek tego kawałek ołowiu ulegnie stopnieniu? Odp. Ołów nie stopi się płynnej cynie, która znajduje się w temperaturze topnienia. Jest tak dlatego, że ołów ma wyższą temperaturę topnienia niż cyna. Zad. 2 Z jakiego powodu bryłka lodu, po przeniesieniu…

Więcej

Rozszerzalność temperaturowa ciał - zadania

Zad. 1 Elementy żelazobetonowe są stosowane w budownictwie. Są to bloki betonu, w których warstwie znajdują się wzmacniające druty i pręty żelazne. Jaki wpływ na właściwości tego materiału ma fakt, że żelazo oraz beton mają taką samą rozszerzalność temperaturową? Co stałoby się gdyby ich rozszerzalność była różna? Odp. Jest to bardzo istotna właściwość, bez której…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top