3. Zasady dynamiki Newtona

I zasada dynamiki Newtona

Jeśli na ciało lub układ ciał nie działa żadna zewnętrzna siła lub działające siły wzajemnie się równoważą, to ciało porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym (jeśli wcześniej się poruszało) lub pozostaje w spoczynku (jeśli wcześniej spoczywało).

I zasada dynamiki Newtona postuluje istnienie układu inercjalnego.

Uogólniona postać I zasady dynamiki Newtona - zasada zachowania pędu:

Jeżeli w układzie inercjalnym na ciało lub układ ciał nie działa żadna siła zewnętrzna lub działające siły równoważą się to całkowity pęd ciała lub układu ciał nie zmienia się.


 

II zasada dynamiki Newtona

Jeśli na działo działa niezrównoważona siła, to pod jej wpływem ciało uzyskuje przyspieszenie, które jest wprost proporcjonalne do działającej siły i odwrotnie proporcjonalne do masy tego ciała.

F = m·a

Uogólniona postać II zasady dynamiki Newtona:

Zmiana pędu ciała jest równa impulsowi siły

Δp=F·t

Δp – zmiana pędu
t – czas, w jakim ta zmiana nastąpiła
F – siła działająca na ciało


III zasada dynamiki Newtona

Jeśli ciało A działa na ciało B siłą F (akcji), to ciało B działa na ciało A siłą (reakcji) o takiej samej wartości i kierunku, lecz o przeciwnym zwrocie.

Fakcji = -Freakcji

iii-zasada-dynamiki-Newtona

Siły akcji i reakcji mają różne punkty przyłożenia, zatem nie możemy ich dodać wektorowo.

Tagged under: , , , ,

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (465 votes, average: 4,27 out of 5)
Loading...
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top