6. Tarcie

Siła tarcia – siła pojawiająca się na granicy dwóch ciał, której źródłem są nierówności obu powierzchni, niekiedy niewidoczne gołym okiem. Im powierzchnie są bardziej chropowate, tym siła tarcia jest większa.

siła-tarcia

Tarcie jest zawsze skierowane przeciwnie do wektora prędkości ciała, przeciwstawia się ruchowi ciała.

T = μN

T – siła tarcia
μ – współczynnik tarcia zależny od rodzaju powierzchni stykających się ciał
N – siła nacisku


 

Rodzaje tarcia:
  • statyczne (spoczynkowe)– występuje, gdy dwa ciała nie przemieszczają się względem siebie 

        Tk = μs·Nμs

μs - współczynnika tarcia statycznego

  • kinetyczne (ruchowe)– występuje, gdy dwa ciała przemieszczają się względem siebie

        Tk = μk·N

μk – współczynnik tarcia kinetycznego

 

       Ts Tk

Tarcie statyczne jest większe lub równe starciu kinetycznemu, dlatego na przykład gdy staramy się pchnąć szafę, najciężej jest ruszyć ją z miejsca.

tarcie-statyczne-i-tarcie-kinetyczne

Na wykresie widać, że tarcie statyczne rośnie wprost proporcjonalnie do przyłożonej siły, oznacza to, że im większą siłę przyłożymy, tym większe będzie tarcie statyczne, ponieważ w każdej chwili równoważy ono działającą siłę (ma taką samą wartość i przeciwny zwrot) i w ten sposób ciało nadal pozostaje w spoczynku.

W momencie, kiedy do ciała przyłożymy siłę większą od wartości granicznej (Fgr), ciało zaczyna się poruszać i działające na nie tarcie kinetyczne, jest stałe, nie zmienia się wraz ze wzrostem przyłożonej siły.

Tagged under: , ,

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (341 votes, average: 4,26 out of 5)
Loading...
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top