Karta wzorów

Wektory

Definicja wektora
definicja-wektora-liceum

Mnożenie wektora przez skalar
mnożenie-wektora-przez-skalar-liceum

Dodawanie wektorów
dodawanie-wektorow-liceum

Odejmowanie wektorów
odejmowanie-wektorow-liceum

Iloczyn skalarny
iloczyn-skalarny-2-liceum
iloczyn-skalarny-1-liceum

Wartość bezwzględna iloczynu wektorowego
wartosc-bezwzględna-iloczynu-wektorowego-liceum

Rozkładanie wektora na składowe
rozkladanie-wektora-na-skladowe-liceum

Kinematyka

Prędkość dla ruchu jednostajnego prostoliniowego

prędkosc-dla-ruchu-jednostajnego-prostoliniowego-liceum


Przyspieszenie w ruchu jednostajnie zmiennym
przyspieszenie-w-ruchu-jednostajnie-zmiennym-liceum

Prędkość w chwili tk w ruchu jednostajnie zmiennym
prędkosc-w-chwili-tk-w-ruchu-jednostajnie-zmiennym-liceum

Droga w chwili tk w ruchu jednostajnie zmiennym
droga-w-chwili-tk-w-ruchu-jednostajnie-zmiennym-liceum

Miara łukowa
miara-lukowa-liceum

Prędkość kątowa
prędkosc-kątowa-liceum

Prędkość liniowa
predkosc-liniowa-2-liceum

Przyspieszenie kątowe
przyspieszenie-katowe-liceum

Dynamika

Pęd
ped-liceum

Siła
sila-liceum

Zasada zachowania pędu
zasada-zachowania-pedu-1-liceum
zasada-zachowania-pedu-2-liceum

Uogólniona II zasada dynamiki Newtona - zmiana pędu
uogolniona-ii-zasada-dynamiki-newtona-zmiana-pedu-liceum

Siła bezwładności
sila-bezwladnosci-liceum

Siła dośrodkowa
sila-dosrodkowa-1-liceum
sila-dosrodkowa-2-liceum

Praca
praca-1-liceum
praca-2-liceum

Moc
moc-liceum

Sprawność urządzenia
sprawnosc-urzadzenia-liceum

Energia kinetyczna
energia-kinetyczna-liceum

Energia potencjalna
energia-potencjalna-liceum

Energia potencjalna sprężystości
energia-potencjalna-sprezystosci-liceum

Siła tarcia
sila-tarcia-liceum

Bryła sztywna

Moment bezwładności

moment-bezwladnosci-liceum


Moment pędu

moment-pedu-1-liceum

moment-pedu-2-liceum


Moment siły

moment-sily-1-liceum

moment-sily-2-liceum


Zmiana momentu pędu
zmiana-momentu-pedu-liceum

 Twierdzenie Steinera
twierdzenie-steinera-liceum

Zasada zachowania momentu pędu

zasada-zachowania-momentu-pedu-1-liceum

zasada-zachowania-momentu-pedu-2-liceum


Ciążenie powszechne

Siła grawitacji w ogólności
 sila-grawitacji-w-ogolnosci-liceum

Siła grawitacji w polu jednorodnym
sila-grawitacji-w-polu-jednorodnym-liceum

Ciężar, siła ciężkości
ciezar-sila-ciezkosci-liceum

Natężenie pola grawitacyjnego
natezenie-pola-grawitacyjnego-liceum

Gęstość ciała
gestosc-ciala-liceum

Ciężar właściwy ciała
ciezar-wlasciwy-ciala-liceum

III prawo Keplera
iii-prawo-keplera-1-liceum
iii-prawo-keplera-2-liceum

I prędkość kosmiczna
i-predkosc-kosmiczna-liceum

II prędkość kosmiczna
ii-predkosc-kosmiczna-liceum

Energia potencjalna w polu centralnym
energia-potencjalna-w-polu-centralnym-liceum

Praca w polu centralnym
praca-w-polu-centralnym-liceum

Rzut poziomy

Wysokość, z jakiej rzucane jest ciało

wyskosc-z-jakiej-rzucane-jest-cialo-liceum


Czas trwania rzutu

czas-trwania-rzutu-i-liceum


Zasięg rzutu

zasieg-rzutu-i-liceum


Położenie ciała wzdłuż osi x od czasu

polozenie-ciala-wzdluz-osi-x-od-czasu-i-liceum


Położenie ciała wzdłuż osi y od czasu

polozenie-ciala-wzdluz-osi-y-od-czasu-i-liceum


Równanie ruchu dla rzutu poziomego

rownanie-ruchu-dla-rzutu-poziomego-liceum


Rzut ukośny

Czas trwania rzutu

czas-trwania-rzutu-ii-liceum


Zasięg rzutu

zasieg-rzutu-ii-liceum


Wysokość maksymalna, na jaką wzniesie się ciało

wysokosc-maksymalna-na-jaka-wzniesie-sie-cialo-liceum


Położenie ciała wzdłuż osi x od czasu

polozenie-ciala-wzdluz-osi-x-od-czasu-ii-liceum


Położenie ciała wzdłuż osi y od czasu

polozenie-ciala-wzdluz-osi-y-od-czasu-ii-liceum


Równanie ruchu dla rzutu ukośnego

rownanie-ruchu-dla-rzutu-ukosnego-liceum


Hydrostatyka

Ciśnienie

cisnienie-liceum


Prawo Pascala

prawo-pascala-liceum


Ciśnienie hydrostatyczne

cisnienie-hydrostatyczne-liceum


Siła wyporu

sila-wyporu-liceum


Warunek pływania ciała w środku cieczy

warunek-plywania-ciala-w-srodku-cieczy-liceum


Warunek tonięcia ciała

warunek-toniecia-ciala-liceum


Warunek wypływania ciała na powierzchnię

warunek-wyplywania-ciala-na-powierzchnie-liceum

Elementy szczególnej teorii względności

Współczynnik Lorentza

wspolczynnik-lorentza-liceum


Skrócenie długości

skrocenie-odleglosci-liceum


Dylatacja czasu

dylatacja-czasu-liceum


Pęd relatywistyczny

ped-relatywistyczny-liceum


Relatywistyczne prawo składania prędkości

v – prędkość obiektu 1 wyznaczona przez obserwatora w obiekcie 2 (lub odwrotnie)

v1 – prędkość obiektu 1 względem spoczywającego układu

v2 – prędkość obiektu 2 względem spoczywającego układu

relatywistyczne-prawo-skladania-predkosci-liceum


Energia spoczynkowa

energia-spoczynkowa-liceum


Energia kinetyczna relatywistycznie

energia-kinetyczna-relatywistycznie-liceum


Energia całkowita

energia-calkowita-liceum


 

Termodynamika 1/3

Ciepło

cieplo-1-liceum

cieplo-2-liceum


Ilość moli gazu

ilosc-moli-gazu-1-liceum

ilosc-moli-gazu-2-liceum


Ciepło przy zmianie stanu skupienia

cieplo-przy-zmianie-stanu-skupienia-liceum


I zasada termodynamiki

i-zasada-termodynamiki-liceum


Bilans cieplny (zasada zachowania energii)

bilans-cieplny-zasada-zachowania-energii-liceum


Liniowa rozszerzalność temperaturowa

liniowa-rozszerzalnosc-temperaturowa-liceum

Objętościowa rozszerzalność temperaturowa

objetosciowa-rozszerzalnosc-temeraturowa-liceum

Termodynamika 2/3

Podstawowy wzór kinetycznej teorii gazów

podstawowy-wzor-kinetycznej-teorii-gazu-liceum


Średnia energia kinetyczna cząsteczek gazu

srednia-energia-kinetyczna-czastek-gazu-liceum


Równanie stanu gazu doskonałego

rownanie-stanu-gazu-doskonalego-liceum


Równanie Clapeyrona

rownanie-clapeyrona-1-liceum

rownanie-clapeyrona-2-liceum


Zasada ekwipartycji energii

zasada-ekwipartycji-energii-liceum


Energia wewnętrzna gazu doskonałego

energia-wewnetrzna-gazu-doskonalego-liceum


Praca wykonana nad gazem

praca-wykonana-nad-gazem-1-liceum

praca-wykonana-nad-gazem-2-liceum


Sprawność silnika

sprawnosc-silnika-1-liceum

sprawnosc-silnika-2-liceum


Sprawność silników odwracalnych (w tym silnika Carnota)

sprawnosc-silnikow-odwracalnych-liceum


Przewodność cieplna

przewodnosc-cieplna-liceum

Termodynamika 3/3 (Przemiany gazu doskonałego)

Przemiana izotermiczna
Prawo Boyle'a – Mariotte'a

prawo-boylea-mariottea-liceum


I zasada termodynamiki dla przemiany izotermicznej

i-zasada-termodynamiki-dla-przem-izotermicznej-1-liceum

i-zasada-termodynamiki-dla-przem-izotermicznej-2-liceum


Przemiana izochoryczna
Prawo Charlesa

prawo-charlesa-liceum


I zasada termodynamiki dla przemiany izochorycznej

i-zasada-termodynamiki-dla-przem-izochorycznej-1-liceum

i-zasada-termodynamiki-dla-przem-izochorycznej-2-liceum


Ciepło w przemianie izochorycznej

cieplo-w-przemianie-izochorycznej-liceum


Przemiana izobaryczna
Prawo Gay-Lussaca

prawo-gay-lussaca-liceum


I zasada termodynamiki dla przemiany izobarycznej

i-zasada-termodynamiki-dla-przem-izotermicznej-liceum


Ciepło w przemianie izobarycznej

cieplo-w-przemianie-izobarycznej-liceum


Molowe ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu

molowe-cieplo-wlasciwe-przy-stalym-cisnieniu-liceum


Przemiana adiabatyczna
Prawo Poissona

prawo-poissona-liceum


Kappa

kappa-liceum

Drgania i fale 1/3

Prawo Hooke'a

prawo-hookea-liceum


Naprężenie wewnętrzne

naprezenie-wewnetrzne-1-liceum

sila-sprezystosci-liceum


Siła sprężystości

naprezenie-wewnetrzne-2-liceum


Energia potencjalna sprężystości

energia-potencjalna-sprezystosci-ii-liceum


Częstotliwość

czestotliwosc-1-liceum

czestotliwosc-2-liceum


Częstość kołowa

czestosc-kolowa-liceum

Drgania i fale 2/3 (ruch harmoniczny)

Położenie od czasu ciała

polozenie-od-czasu-ciala-liceum


Prędkość od czasu

predkosc-od-czasu-liceum


Prędkość maksymalna

predkosc-maksymalna-liceum


Przyspieszenie od czasu

przyspieszenie-od-czasu-liceum


Przyspieszenie maksymalne

przyspieszenie-maksymalne-liceum


Siła w ruchu harmonicznym

sila-w-ruchu-harmonicznym-liceum


Okres drgań harmonicznych

okres-drgan-harmonicznych-liceum


Energia kinetyczna w ruchu harmonicznym

energia-kinetyczna-w-ruchu-harmonicznym-liceum


Energia potencjalna sprężystości

energia-potencjalna-spre%cc%a8z%cc%87ystosci-iii-liceum

Drgania i fale 3/3

Energia całkowita w ruchu harmonicznym

energia-calkowita-w-ruchu-harmonicznym-liceum


Okres drgań wahadła matematycznego

okres-drgan-wahadla-matematycznego-liceum


Siła wymuszająca (drgania wymuszone)

sila-wymuszajaca-drgania-wymuszone-liceum


Długość fali
dlugosc-fali-liceum

Równanie fali płaskiej

rownanie-fali-plaskiej-liceum


Liczba falowa

liczba-falowa-liceum


Natężenie dźwięku

natezenie-dzwieku-liceum


Poziom natężenia dźwięku

poziom-natezenia-dzwieku-liceum


Efekt Dopplera

efekt-dopplera-liceum


Liczba Macha

liczba-macha-2-liceum

liczba-macha-1-liceum

Tagged under: , ,

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (378 votes, average: 4,28 out of 5)
Loading...
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top