Jak powstają gwiazdy?

Jak powstają gwiazdy? Ich ewolucja jest sekwencją zmian, które przechodzą one w trakcie całego swojego istnienia. Jest to długotrwały proces, w którego czasie gwiazda emituje promieniowanie. Zwykle trwa on miliony, miliardy, a nawet biliony lat. Zmiany te nie są obserwowane bezpośrednio, ponieważ ich zdecydowania większość odbywa się w bardzo wolnym tempie. Istnieją jedynie nieliczne wyjątki…

Więcej

Reaktor jądrowy, który ma 2 miliardy lat?

Tak wiem, reaktor jądrowy mający 2 miliardy lat brzmi jak mit, albo teoria spiskowa z kosmitami w tle. Być może jest tak dlatego, że myśląc o reaktorze jądrowym wyobrażamy sobie budynki stworzone przez ludzi, służące (pośrednio) do zasilania naszych domów. Ale tym razem sytuacja wygląda inaczej. Oklo zadziwiło i być może troszkę zdenerwowało naukowców. Jak…

Więcej

Brakująca masa wszechświata

Masa wszechświata należy do największych zagadek współczesnej kosmologii. Gdyby wziąć pod uwagę masę wszystkich obserwowanych gwiazd, czarnych dziur, galaktyk czy gromad galaktyk to nie jest ona wystarczająca do wyjaśnienia m.in. zmiany prędkości ekspansji Wszechświata. Ze względu na to jeszcze w XX wieku powstało pojęcie ciemnej energii, która to miała być ważnym elementem całkowitej masy Wszechświata.…

Więcej

Astronomia rentgenowska

Astronomia rentgenowska jest działem astronomii, który zajmuje się rejestracją oraz analizą promieniowania rentgenowskie, jakie pochodzi z kosmosu. Zakres energii fotonów obserwowanych promieniowania X zawiera się w przedziale od 0,1 do 500keV, a to odpowiada długości fali pomiędzy 12 a 2,5pm. Pierwsze źródło kosmiczne promieniowania rentgenowskiego zostało odkryte w 1962 roku. Był to Scorpius X-1, zlokalizowany…

Więcej

Astronomia promieniowania gamma

Astronomia promieniowania gamma jest dziedziną astronomii, która zajmuje się badaniem tego promieniowania gamma, jakie pochodzi od ciał niebieskich. Historia odkrycia promieniowania gamma Pierwsze teorie mówiące o istnieniu we Wszechświecie procesów, jakie prowadzą do emisji promieniowania gamma, są datowane na wiele lat, zanim powstała techniczna możliwość ich detekcji. Szczególny wkład miały w tym przypadku prace H.…

Więcej

Astronomia obserwacyjna

Astronomia obserwacyjna jest jednym z działów astronomii, którego podstawowym źródłem danych jest obserwacja nieba. Prowadzi się je przy pomocy instrumentów naziemnych, a także satelitów wyposażonych w przyrządy obserwacyjne. Do instrumentów naziemnych zaliczane są przede wszystkim radioteleskopy i teleskopy. Charakterystyka i eksploatacja urządzeń obserwacyjnych Umieszczanie przyrządów obserwacyjnych na orbicie okołoziemskiej jest wysoce kosztownym przedsięwzięciem. Daje to…

Więcej

Astrometria

Astrometria jest najstarszą gałęzią astronomii, która zajmuje się pomiarami pozornych położeń oraz ruchów ciał niebieskich. Dzieli się na astronomię sferyczną, która zawiera matematyczną teorię niezbędną do opisywania ruchów ciał na sferze niebieskiej, a także astronomię praktyczną, która obejmuje teorię przyrządów astrometrycznych, metody obserwacji oraz ich opracowywania. Rozwój i podział astrometrii W XX wieku astrometria korzystała…

Więcej

Astronautyka

Astronautyka, zwana również kosmonautyką to zespół dziedzin nauk technicznych, ścisłych, medycznych, biologicznych oraz humanistycznych, który skupia się na lotach poza atmosferę Ziemi oraz poznawaniu przestrzeni kosmicznej i obiektów, które się w niej znajdują. Do realizacji swoich celów wykorzystuje ona osiągnięcia wielu gałęzi nauki takich jak astrofizyka, planetologia, aerodynamika, aeoronomia, technika rakietowa i inne. Astronautyka jest…

Więcej

Astronawigacja

Astronawigacja zajmuje się oznaczaniem pozycji statku bądź samolotu w oparciu o pomiary położenia niektórych ciał niebieskich. Współcześnie została wyparta przez nawigację satelitarną, jednakże wciąż funkcjonuje jako metoda zapasowa. W tym ęartykule przybliżymy historię oraz nadal stosowane metody astronawigacja. Jak powstała astronawigacja? Astronawigacja to głównie wyznaczanie własnej pozycji, a to z kolei nic innego jak wyznaczenie…

Więcej

Astronomia optyczna

Astronomia optyczna jest działem astronomii obserwacyjnej, który zajmuje się badaniem promieniowania elektromagnetycznego w zakresie światłą widzialnego, a także pobliskich zakresów widma elektromagnetycznego, czyli ultrafioletu i podczerwieni, docierających od ciał niebieskich. Do obiektów badań astronomii optycznej należą gwiazdy, księżyce, planetoidy, planety Układu Słonecznego, mgławice, a nawet całe Galaktyki. Współcześnie używane teleskopy nie są w stanie obserwować…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top