2. Indukcja magnetyczna, siła Lorentza

Indukcja magnetyczna (ozn. B) – opisuje natężenie pola magnetycznego.
Wektor indukcji pola magnetycznego jest w każdym punkcie styczny do linii tego pola.

Siła Lorentza – siła działająca na ładunek elektryczny poruszający się w polu magnetycznym.

siła-Lorentza-wzór
(iloczyn wektorowy)

F – siła działająca na ładunek elektryczny w wyniku jego ruchu w polu magnetycznym
q – ładunek elektryczny
v – prędkość ładunku
B – indukcja pola magnetycznego

[B] = 1 N·s/m·C = 1 T (tesla)


Wartość siły Lorentza

wartość-siły-Lorentza
v – wartość wektora prędkości
B – wartość wektora indukcji magnetycznej
α – kąt pomiędzy wektorem prędkości a wektorem indukcji magnetycznej

dla  wektor-v-prostopadły-do-wektora-B  siła Lorentza:

siła-Lorentza-dla-zależności-v-do-B

 

Tagged under: , ,

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (344 votes, average: 4,27 out of 5)
Loading...
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top