Tagi: siła

Siła Lorentza

Siła Lorentza to siła, która działa na naładowaną cząstkę, która wpada z pewną prędkością do pola magnetycznego. Jej wielkość zależna jest od wartości indukcji magnetycznej pola magnetycznego, ładunku elektrycznego cząstki oraz z prędkości z jaką ta cząstka wpada do pola. Mówiąc prościej, jest to siła, która działa na obiekt, który posiada ładunek elektryczny, poruszający się…

Więcej

5. Siła elektrodynamiczna

Pole magnetyczne oddziałujące na przewodnik z prądem. Siła elektrodynamiczna - siła, którą pole magnetyczne oddziałuje na umieszczony w nim przewodnik z prądem. Na rysunku przedstawiony jest magnes podkowiasty oraz podwieszona ramka z przewodnika. Gdy przez przewodnik popłynie prąd, ramka zostanie wypchnięta na zewnątrz magnesu, co będzie spowodowane siłą elektrodynamiczną. Siła elektrodynamiczna wektorowo I - natężenie…

Więcej

11. Siła elektromotoryczna SEM i jej zastosowanie w obwodzie

Siła elektromotoryczna źródła (SEM) - stosunek mocy elektrycznej wydzielanej w obwodzie do natężenia prądu. [ε] = 1 J/C = 1 V (wolt)   Ogniwo idealne Natężenie:   Ogniwo rzeczywiste (źródło ma opór wewnętrzny) Natężenie dla całego obwodu: ε - siła elektromotoryczna rw – opór wewnętrzny źródła prądu R – opór zewnętrzny   Napięcie użyteczne ogniwa…

Więcej

1. Masa, pęd, siła

Bezwładność (inercja) – cecha wszystkich ciał, mówiąca o tym, że ciało samo, czyli bez użycia żadnej siły nie zmieni swojego stanu. Masa (wielkość skalarna) – miara bezwładności (im większa masa tym większa bezwładność). Pęd (wielkość wektorowa) p = m·v m – masa ciała v – wektor prędkości ciała [p] = 1 N/s = 1 kg·m/s…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top