Tagi: pęd

1. Masa, pęd, siła

Bezwładność (inercja) – cecha wszystkich ciał, mówiąca o tym, że ciało samo, czyli bez użycia żadnej siły nie zmieni swojego stanu. Masa (wielkość skalarna) – miara bezwładności (im większa masa tym większa bezwładność). Pęd (wielkość wektorowa) p = m·v m – masa ciała v – wektor prędkości ciała [p] = 1 N/s = 1 kg·m/s…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top