Tagi: ferromagnetyk

1. Pole magnetyczne, magnesy

Pole magnetyczne – przestrzeń, w której oddziałują siły magnetyczne na umieszczone w niej magnesy, przewodniki z prądem i poruszające się ładunki. Źródłem pola magnetycznego są magnesy. Ferromagnetyk – ciało, które posiada zdolność od trwałego namagnesowania, np. żelazo, nikiel. Linie pola magnetycznego – linie styczne w każdym punkcie do kierunku ustawienia się igły magnetycznej w danym…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top