Tagi: pole magnetyczne

1. Pole magnetyczne, magnesy

Pole magnetyczne – przestrzeń, w której oddziałują siły magnetyczne na umieszczone w niej magnesy, przewodniki z prądem i poruszające się ładunki. Źródłem pola magnetycznego są magnesy. Ferromagnetyk – ciało, które posiada zdolność od trwałego namagnesowania, np. żelazo, nikiel. Linie pola magnetycznego – linie styczne w każdym punkcie do kierunku ustawienia się igły magnetycznej w danym…

Więcej

3. Cząstka w polu magnetycznym

Cząstka w polu magnetycznym porusza się po torze śrubowym, który jest wynikiem złożenia ruchu postępowego w kierunku pionowym i ruchu po okręgu. Ruch w kierunku pionowym ↓ ruch jednostajny   Ruch po okręgu FL - siła Lorenza Fd - siła dośrodkowa   v1 - prędkość liniowa:   T - okres:   l – skok śruby:…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top