Tagi: ciepło

Teromdynamika

Termodynamika jest działem fizyki, który zajmuje się badaniem energetycznych efektów wszelakich przemian fizycznych oraz chemicznych, jakie wpływają na zmiany energii wewnętrznej analizowanych układów. Nie należy utożsamiać jej wyłącznie z przemianami cieplnymi, zajmuje się ona bowiem przemianami fazowymi, jądrowymi, z udziałem jonów, a także efektami energetycznymi reakcji chemicznych, a nawet energią elektryczną. Termodynamika - rodzaje Układ…

Więcej

Przewodnictwo Cieplne

Przewodnictwo cieplne to, najprościej mówiąc, własność określająca zdolność substancji do przewodzenia ciepła. Im większa jej wartość dla danej substancji tym więcej ciepła jest ona w stanie przewodzić w tych samych warunkach, w porównaniu z innym ciałem o mniejszym przewodnictwie. W przeciwieństwie do zjawiska konwekcji w procesie przewodnictwa cieplnego nie ma makroskopowych ruchów ośrodka. Dalsze informacje…

Więcej

1. Energia wewnętrzna, ciepło

Energia wewnętrzna - jest to całkowita energia układu, suma wszystkich energii wszystkich molekuł energia potencjalna cząsteczek energia kinetyczna cząsteczek energia chemiczna – energia podczas przemian chemicznych energia atomowa - oddziaływanie ze sobą elementów atomu energia jądrowa – oddziaływanie ze sobą jądra atomu Energia wewnętrzna jest zawarta w ciele. Energia wewnętrzna jest funkcją stanu układu, czyli…

Więcej

3. I Zasada termodynamiki, bilans energii i stany skupienia

I zasada termodynamiki Zmiana energii wewnętrznej układu jest równa sumie ciepła dostarczonego do układu i pracy wykonanej nad układem. ΔU = Q + W Qzew = -Qukł Wzew = -Wukł Równoważność ciepła i pracy: Energię wewnętrzną ciała można zmienić zarówno dostarczając ciepła, jak i wykonując pracę. Bilans cieplny W sytuacji wymiany ciepła przez dwa ciała,…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top