Właściwości substancji - zadania

Zad. 1 Jakie podobieństwa i różnice występują między cieczami i ciałami stałymi?

Odp. Zarówno ciecze jak i ciała stałe są nieściśliwe – bardzo mało ściśliwe, nawet przy działaniu dużych sił, zajmują one również określoną objętość w naczyniu. Jednakże – w przeciwieństwie do cieczy ciało stałe posiada własny kształt.

Zad. 2 Jakie podobieństwa i różnice występują między cieczami a gazami?

Odp. Zarówno ciecz jak i gaz nie mają własnego kształtu i występują w kształcie naczynia, w którym aktualnie się znajdują. Jednakże – w przeciwieństwie do cieczy, gaz jest ściśliwy. Ciecz zajmuje w naczyniu określoną objętość, gaz zawsze zajmuje całą, dostępną jego objętość.

Zad. 3 Dane jest ciało. Nie zachowuje ono objętości ani kształtu. Określ stan skupienia, w którym znajduje się substancja, z której jest ono zbudowane.

Odp. Ciało znajduje się w stanie gazowym

Zad. 4 Dane jest ciało. Nie zachowuje ono swojego kształtu i jest nieściśliwe. Określ stan skupienia, w którym znajduje się substancja, z której jest ono zbudowane.

Odp. Ciało znajduje się w stanie ciekłym.

Zad. 5 Dane jest ciało. Zachowuje ono zarówno kształt jak i swoją objętość. Określ stan skupienia, w którym znajduje się substancja, z której jest ono zbudowane.

Odp. Ciało znajduje się w stanie stałym.

Zad. 6 Nici używane są m.in. w krawiectwie do szycia zarówno ręcznego jak i maszynowego. Do jakiego typu ciał je zaliczamy: A – kruche, B – plastyczne, C – sprężyste?

Odp. B

Zad. 7 Czy w stanie gazowym mogą występować substancje takie jak węgiel, złoto, rtęć czy ołów? Jeżeli jest to możliwe, to jakie czynności należy wykonać, aby stały się one gazami?

Odp. Ciała te mogą znajdować się w stanie gazowym. Wystarczy je ogrzać do odpowiednio wysokiej temperatury, w przypadku każdego z tych ciał ma ona inną wartość i jest określana jako „temperatura wrzenia”. W przypadku węgla, aby nie uległ on spaleniu, należy wykonać ten proces bez dostępu powietrza.

Zad. 8 W jaki sposób można sprowadzić substancje gazowe takie jak wodór, hel czy azot do stanu ciekłego?

Odp. Aby ciała te zmieniły stan na ciekły konieczne jest znaczące obniżenie ich temperatury do wartości określanej „temperaturą skraplania”. Czasem możliwe jest skroplenie gazu poprzez mocne jego sprężenie.

Zad. 9 Sprężyna – w zależności od siły z jaką została rozciągnięta, może później powrócić do poprzedniej długości, lub trwale się wydłużyć. Jak nazywamy odkształcenie się sprężyny w obu tych przypadkach?

Odp. Kiedy sprężyna wraca do poprzedniej długości, występuje odkształcenie sprężyste. W sytuacji, gdy sprężyna zostaje trwale rozciągnięta, występuje odkształcenie plastyczne.

Zad. 10 Z płaskiego i szerokiego naczynia, woda zostaje przelana do wysokiego i wąskiego naczynia. W pierwszym naczyniu zajmowała ona pewną objętość. Po przelaniu wody do drugiego naczynia:
A – pozostaje ona taka sama, B – wzrasta jej objętość, C – maleje jej objętość.

Odp. A

Zad. 11 Gaz znajduje się w zamkniętym zbiorniku o pojemności 2 m3. Jeżeli dołączymy do niego za pomocą rurki inny, pusty zbiornik o pojemności 3 m3 to gaz:

A – przepłynie całkowicie do drugiego zbiornika, zajmując w nim objętość 3 m3

B – Ze względu na to, że objętość pierwszego jest wystarczająco duża, aby zmieścił się w nim cały gaz, nie przepłynie on do drugiego zbiornika.

C – przepłynie całkowicie do drugiego zbiornika, zajmując w nim objętość 2 m3

D – przepłynie częściowo do drugiego zbiornika, zajmując w obu łączną objętość 5 m3

Odp. D

Zad. 12 Zarówno na świeżej pokrywie śnieżnej, jak i na wilgotnym piasku, zwierzęta odciskają ślady swoich stóp. Świeży śnieg i mokry piasek zachowują się jak ciała: A – kruche, B – plastyczne,
C – sprężyste.

Odp. B

Tagged under: , , , ,

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (264 votes, average: 4,26 out of 5)
Loading...
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top