Tagi: ciała

Oddziaływanie cząsteczek - zadania

Zad. 1 Pomiędzy cząsteczkami wody występują siły wzajemnego przyciągania. Jakie zjawiska o tym świadczą? Odp. Świadczy o tym tworzenie się kropel, strug wody podczas wypływania jej z butelki czy kranu oraz powstawania błony powierzchniowej. Zad. 2 Pomiędzy cząsteczkami ciał stałych występują duże siły przyciągania, dzięki temu przedmioty zachowują swój kształt. Drwal złamał dębową deskę. Dlaczego…

Więcej

Zmiany stanów skupienia substancji - zadania

Zad. 1 Przez przypadek wrzucono kawałek ołowiu do stopionej cyny, znajdującej się temperaturze topnienia. Czy na skutek tego kawałek ołowiu ulegnie stopnieniu? Odp. Ołów nie stopi się płynnej cynie, która znajduje się w temperaturze topnienia. Jest tak dlatego, że ołów ma wyższą temperaturę topnienia niż cyna. Zad. 2 Z jakiego powodu bryłka lodu, po przeniesieniu…

Więcej

Rozszerzalność temperaturowa ciał - zadania

Zad. 1 Elementy żelazobetonowe są stosowane w budownictwie. Są to bloki betonu, w których warstwie znajdują się wzmacniające druty i pręty żelazne. Jaki wpływ na właściwości tego materiału ma fakt, że żelazo oraz beton mają taką samą rozszerzalność temperaturową? Co stałoby się gdyby ich rozszerzalność była różna? Odp. Jest to bardzo istotna właściwość, bez której…

Więcej

Właściwości substancji - zadania

Zad. 1 Jakie podobieństwa i różnice występują między cieczami i ciałami stałymi? Odp. Zarówno ciecze jak i ciała stałe są nieściśliwe – bardzo mało ściśliwe, nawet przy działaniu dużych sił, zajmują one również określoną objętość w naczyniu. Jednakże – w przeciwieństwie do cieczy ciało stałe posiada własny kształt. Zad. 2 Jakie podobieństwa i różnice występują…

Więcej

Ciała i substancje oraz procesy fizyczne - zadania

Zad. 1 Przyporządkuj wymienione pojęcia do odpowiedniej grupy, dzieląc je na ciała oraz substancje: drzewo, drewno, glina, cegła, papier, gumka, szkło, karta, szklanka, lód, śnieg, kropla, woda, mgła, obłok, mydło, bańka mydlana Odp. Ciała – kra lodowa, drzewo, karta, gumka, szklanka, cegła, obłok, kropla, bańka mydlana Substancje – drewno, glina, szkło, lód, śnieg, woda, mgła,…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top