Tagi: substancje

Woda – właściwości substancji w życiu człowieka i w środowisku

Woda jest bardzo istotną substancją na naszej planecie. Właściwości substancji można wyjaśniać na tle takich dziedzin jak fizyka czy chemia. Oprócz ważności tego związku chemicznego trzeba podkreślić, że jest to najbardziej rozpowszechniona substancja. Najważniejszą właściwością substancji, jest występowanie wody w trzech staniach skupienia. To jedyna substancja występująca w stanie stałym, ciekłym i gazowym. Woda jako…

Więcej

Gęstość substancji - zadania

Zad. 1 Dane są następujące substancje: miedź, woda destylowana, wodór. Która z wymienionych substancji ma największą gęstość? Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając typ substancji. Odp. Największą gęstość ma miedź, która jest ciałem stałym. Ciała stałe mają w większości przypadków większą gęstość od cieczy. (wyjątkiem jest np. drewno, którego gęstość jest mniejsza od wody) Zad. 2 Z jakiego…

Więcej

Cząsteczkowa budowa substancji - zadania

Zad. 1 Do menzurki z wodą wrzucono kilka kostek cukru. W wyniku tego poziom wody podniósł się, jednak, gdy cukier się rozpuścił, jej poziom odrobinę się obniżył. Dlaczego tak się stało? Odp. Po rozpuszczeniu się cukru zmniejszą się przestrzeń zajmowana przez cząsteczki. Cząsteczki wody „wcisną się” w puste miejsca, między cząsteczkami cukru. Zad. 2 Wymień…

Więcej

Zmiany stanów skupienia substancji - zadania

Zad. 1 Przez przypadek wrzucono kawałek ołowiu do stopionej cyny, znajdującej się temperaturze topnienia. Czy na skutek tego kawałek ołowiu ulegnie stopnieniu? Odp. Ołów nie stopi się płynnej cynie, która znajduje się w temperaturze topnienia. Jest tak dlatego, że ołów ma wyższą temperaturę topnienia niż cyna. Zad. 2 Z jakiego powodu bryłka lodu, po przeniesieniu…

Więcej

Właściwości substancji - zadania

Zad. 1 Jakie podobieństwa i różnice występują między cieczami i ciałami stałymi? Odp. Zarówno ciecze jak i ciała stałe są nieściśliwe – bardzo mało ściśliwe, nawet przy działaniu dużych sił, zajmują one również określoną objętość w naczyniu. Jednakże – w przeciwieństwie do cieczy ciało stałe posiada własny kształt. Zad. 2 Jakie podobieństwa i różnice występują…

Więcej

Ciała i substancje oraz procesy fizyczne - zadania

Zad. 1 Przyporządkuj wymienione pojęcia do odpowiedniej grupy, dzieląc je na ciała oraz substancje: drzewo, drewno, glina, cegła, papier, gumka, szkło, karta, szklanka, lód, śnieg, kropla, woda, mgła, obłok, mydło, bańka mydlana Odp. Ciała – kra lodowa, drzewo, karta, gumka, szklanka, cegła, obłok, kropla, bańka mydlana Substancje – drewno, glina, szkło, lód, śnieg, woda, mgła,…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top