Jonizacja

Zjawisko utraty bądź przyłączenia elektronów przez pierwotnie obojętne atomy lub cząsteczki gazu; atom, który pozbył się co najmniej jednego elektronu staje się jonem dodatnim, czyli kationem; oderwane elektrony stają się elektronami swobodnymi i mogą przewodzić prąd elektryczny; obojętne atomy mogą równiej przyłączać elektrony, stając się jonami ujemnymi, czyli anionami; j. zachodzi np. pod wpływem promieniowania ultrafioletowego lub rentgenowskiego, wysokich temperatur; w roztworach kwasów, zasad i soli obserwuje się zjawisko dysocjacji, czyli jonizacji pod wpływem oddziaływania elektrostatycznego cząsteczek rozpuszczalnika.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (128 votes, average: 4,26 out of 5)
Loading...
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top