Izotopy

Atomy tego samego pierwiastka różniące się liczbą neutronów N = A — Z (gdzie: A — liczba masowa, Z — liczba atomowa); i. odkrył J.J. Thomson w 1913; właściwości chemiczne'i fizyczne i. jednego pierwiastka są praktycznie identyczne, czasem występujące małe różnice noszą miano efektów izotopowych; większość pierwiastków chemicznych występuje w przyrodzie jako mieszanina wielu swoich i.; znamy 272 izotopy stabilne wszystkich pierwiastków i około 3000 izotopów promieniotwórczych.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (145 votes, average: 4,28 out of 5)
Loading...
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top